Den rättsliga striden mellan Google och Oracle om upphovsrätt kring Android och Java trappas nu upp. En avgörande tvistefråga är om det spelar någon roll om huruvida Google har kopierat Javakod. Oracles ståndpunkt är att Google inte har förnekat kopiering, men att parterna är oeniga kring om kopieringen faktiskt har någon betydelse.

Google anser å andra sidan att ifall företaget har kopierat filer spelar det ingen roll och att i sådana fall gäller testfiler. Oracle kontrar på den punkten att kopieringen gäller mer än testfiler och att även sådana spelar en viktig roll.

Oracle anklagar även Google för att fragmentera Java genom att ta de delar av koden som företaget vill komma åt och därefter på egen hand skapa många olika mjukvarugränssnitt för Android. Resultatet har blivit att många program skrivna för Java för andra plattformar inte kan köras på Android. Många program som är skrivna för Android kan dessutom inte köras på Javabaserade plattformar eller apparater.

"Rättsfallet handlar inte om ifall Google har skapat en kompatibel plattform, utan om att Google väljer ut vissa Javabaserade mjukvarugränssnitt, men inte andra, i vetskap om att företaget skapar en inkompatibel plattform", uppger Oracle.

Oracle anser att alla programmeringsgränssnitt för Java är berättigade till upphovsrättsligt skydd. Därmed kontrar företaget mot Googles tidigare begäran till domstolen om att begränsa upphovsrättsfrågan i målet om patentintrång från Google.

I början av augusti bad Google att domaren i rättegången skulle besluta att sökmotorjätten inte bryter mot Oracles upphovsrätt i Android. I en invändning mot den begäran kräver nu Oracle att domaren ska låta anklagelsen om upphovsrättsbrott gå vidare och behandlas i rättegången.

"Ingen domstol har någonsin kommit fram till att mjukvarugränssnitten för komplexa program som Java inte är berättigade till upphovsrättsligt skydd", uppger Oracle i sin inlaga till domstolen.