Nita är ett centrum för att kunskapsutbyte kring IT-användning mellan forskare, näringsliv, offentlig sektor och andra med professionellt intresse av en användarinriktad IT-utveckling.

Nita samfinansieras av näringslivet och forskarsamhället och är en enhet vid Uppsala universitets virtuella IT-fakultet.