Ungefär 1,25 miljoner hushåll har med andra ord under året 2004 bestämt sig för att skaffa bredband vilket kan läggas till de 2,4 miljoner personer mellan 15 och 75 år som sedan tidigare har det i hemmet. Det meddelar Mediavision i en rapport.

Det är en ganska kraftig ökning men under året förväntas ännu större uppgångar för bredbandsbolagen. Beräkningarna är enligt undersökningen att användningen ska öka till hela 45 procent.

Undersökningen visar också att Telia fortfarande dominerar på marknaden med 39 procent medan Bredbandsbolaget står för 23 procent.