Från att ha handlat om speciella satsningar eller skolor med it-profil har elevdatorn nu gjort sitt intåg i skolan på bred front. Var fjärde högstadie- och gymnasieskola delar ut datorer till sina elever och bara en av tio skolor har ingen satsning alls på gång. Det visar en undersökning som systemintegratören Atea låtit göra.

Utvecklingen syns tydligt på en interaktiv karta som föreningen Datorn i utbildningen lagt upp över de kommuner där det satsas på en dator till varje elev i mindre eller större omfattning. 170 kommuner av Sveriges 290 har något projekt i gång.

Av dem som lagts upp där har uppåt 50 större kommunala satsningar på gång, i runt 70 finns en kommunal satsning eller strategi och i resten av fallen handlar det om mer enstaka initiativ.

– Det händer väldigt mycket, säger Peter Becker, som leder stiftelsen Datorn i utbildningen och som följt utvecklingen under många år.

– Framför allt dyker det upp många regionala och kommunala satsningar.

Peter Karlberg, undervisningsråd på Skolverket, håller med.

– Det är absolut en kraftig ökning. Och det är också intressant att det sker utan att det finns en nationell policy eller vision utan att det i stället sprids mellan kommunerna.

Han tror att Falkenberg, som gjorde den första stora kommunala satsningen, har haft en viss betydelse för denna ketchupeffekt där plötsligt kommun efter kommun tar beslut om elevdatorsatsningar.

– Men det är också så att det börjar komma allt mer forskning som visar att datorsatsningar har positiv effekt. Delstaten Maine i USA har hållit på i åtta tio år och det går att se att det fungerar. Det är inte bara en trendgrej utan det skapas en kunskapsbas.

Samtidigt påpekar båda två att satsningarna sker väldigt ojämnt över landet.

– Satsningarna sker i olika takt och omfattning. Det gör att eleverna inte alls får likvärdiga förutsättningar, säger Peter Becker.

Skolverket har samma oro och Peter Karlberg efterlyser diskussioner kring skillnaderna och vad de kan betyda.

– Klyftorna ökar just nu, säger han.

För att de satsningar som sker ska bli lyckade är det också avgörande att se till att lärarna är med.

– De bör få egna datorer kanske ett halvår före eleverna så de är förberedda, säger Peter Karlberg.

– Att bara kasta in 25 datorer till 25 elever är nog snarare negativt om man inte vet vad man ska göra med det. Lärarna måste förberedas och få utbildning så att de kan se hur datorer kan användas just i deras ämne.

Peter Becker är inne på samma linje.

– Att göra tekniken tillgänglig är bara början – nyckeln är att lärarkåren får möjlighet att utveckla användningen så att det blir ett pedagogiskt redskap.

Fakta

Ale: Elever i årskurs 1–3 och gymnasiet får varsin dator.
Alvesta: Alla i årskurs 7–9 ska få varsin dator.
Arboga: Alla i årskurs 7–9 har egen dator.
Bollnäs: Alla gymnasieelever får varsin dator senast 2013.
Botkyrka: Alla i årskurs 7–9 har varsin dator.
Båstad: Alla elever på gymnasiet har varsin dator.
Falkenberg: Alla i grund­skolan har varsin dator.
Enköping: En dator per elev från årskurs 6.
Filipstad: Alla elever från årskurs 6 ska få egen dator.
Gotland: Alla i årskurs 1 på gymnasiet ska få dator.
Haparanda: Alla elever från förskolan till gymnasiet ska få egen dator.
Helsingborg: Alla elever från 12 år får varsin dator.
Kalix: Alla elever i årskurs 7–9 får varsin dator.
Karlstad: Alla elever i års­kurs 1 på gymnasiet får varsin dator.
Krokom: Alla elever i årskurs 7–8 får varsin dator.
Kristinehamn: Alla elever från årskurs 7 får varsin dator.
Kungsbacka: Alla högstadieelever ska få varsin dator.
Lindesberg: Alla elever i gymnasiet ska få varsin dator på sikt.
Lund: Elever från årskurs 7 ska få varsin dator.
Lomma: Alla högstadieelever ska få varsin dator.
Källa: Datorn i utbildningens karta över satsningar

Malmö: Har en övergripande en-till-en-satsning på gång.
Mellerud: Alla grundskoleelever ska få egen dator.
Nacka: På sikt ska varje elev ha en egen dator.
Norrtälje: Planer finns på att ge alla elever varsin dator.
Nyköping: Inom fyra år ska alla elever från årskurs fyra få egna skoldatorer.
Orust: Elever på högstadiet och gymnasiet ska få egna datorer.
Ovanåker: Elever i årskurs 7 och uppåt ska få varsin dator.
Partille: Årskurs 1–9 har egen dator. Gymnasiet ska få.
Sandviken: Alla i årsurs 1 på gymnasiet har dator. Alla elever i grundskolan ska få.
Sala: Årskurs 7–9 har egen dator. Gymnasiet är på gång.
Simrishamn: Har påbörjat en kommunal satsning med en-till-en på alla skolor.
Sollentuna: Alla elever från förskoleklass till årskurs nio ska få varsin dator.
Skövde: Alla elever i årskurs 7–9 i grundskolan och på gymnasiet får egna datorer.
Smedjebacken: Alla elever ska ha varsin dator 2015.
Sölvesborg: Alla elever i årskurs 7–9 får varsin dator under 2012. På sikt ska alla få.
Tanum: Datorer till alla elever planeras.
Tingsryd: Alla elever i gymnasiet får varsin dator.
Tranemo: Alla elever på gymnasiet har fått varsin dator.
Trollhättan: Alla elever i gymnasiet har egen dator.
Umeå: Alla elever på gymnasiet ska få egen dator.
Varberg: Alla elever från årskurs 6 ska få egna datorer.
Värnamo: Egna datorer på gymnasiet.
Västerås: Alla elever från årskurs sex ska få egen dator.
Växjö: Alla från årskurs fyra ska få egen dator.
Ystad: Större kommunal en-till-en-satsning beslutad.
Åtvidaberg: Alla elever från årskurs 6 får varsin dator.