Skolan började sin satsning på en-till-en, det vill säga en dator per elev, redan för fyra år sedan när en klass nior med musik- och medie­inriktning var först ut.

– Vi har infört det i ganska lugn takt, arbetslag för arbetslag. Man ska komma ihåg att det är en gigantisk förändring för alla inblandade, säger Christian Boström, mediepedagog som ansvarar införandet av elevdatorer på Broängsskolan i Botkyrka.

Visst är det tacksamt att dela ut datorer – eleverna tar det lätt till sig.

– De är väldigt datorvana och teknikglada – men det är en felaktig uppfattning att barn kan allt om datorer. De vet exempelvis inte hur de använder datorer för att lära sig. Det är pedagogernas uppgift att fundera ut. Egentligen är det en större förändring för pedagogerna än för eleverna.

I och med att pedagogens vägledning fortfarande är lika viktig ska lärarna inte vara rädda för att eleverna ibland är mer tekniskt kompetenta än dem själva, konstaterar han. När skolor köper in datorer till sina elever gäller det också att ha en beredskap för vad som kan hända.

– De måste förvaras någon-stans. Och sätter man datorer i händerna på högstadieelever så måste man också vara beredd på att de kan gå sönder och måste kunna repareras. Så det gäller att ha bra serviceavtal.

Christian Boström är nöjd med att allt fler skolor i Botkyrka börjar gå över till en-till-en-modellen så att det blir enklare att samarbeta.

– Hittills har vi haft en skola byggd på det gamla industrisamhällets krav, nu bygger vi en skola för de nya kompetenser som krävs ute i arbetslivet, säger han.