e-samhället tvingar fram nya metoder att hantera mängder av nya relationer. Tidigare räckte det med telefoner för kommunikation person-till-person och masskommunikation, som tv och radio, för bred budskap till många. I dag behöver vi fokusera på en liten och riktad, ständigt växlande, målgrupp.

I företagsekonomin talas om tillväxtbarriärer i småföretag med mellan 100 och 200 anställda. Företagen går då igenom en pubertet, med växtvärk, skyttegravskrig och kapsejsad adminstration.

Organisationerna kan inte längre hantera det ökande behovet av informationsutbyte. Växande bolag utvecklas snabbt från kompisgäng till avdelningar, funktioner och processer.

Den brittiske evolutionspsykologen Robin Dunbar har räknat ut att en person historiskt sett har hanterat ungefär 150 nära sociala relationer, som familj, släktingar och andra närstående inom gruppen. Människohjärnan är skapad för att hålla reda på ett begränsat antal viktiga, men komplicerade, sociala relationer.

Resonemanget stämmer på pricken in på sociala medier. I somras släpptes en studie från Indiana University, enligt vilken en person som använder sociala medier som Twitter och Facebook kan hålla effektiv kontakt med upp till ungefär 150 personer samtidigt. Sedan uppstår mognadspunkten. Folk börjar begränsa sig till de viktigaste relationerna.

fördelen med sociala medier är att de hjälper en att hålla koll på fler än vad ens hjärna ensam mäktar med. Inte bara att hålla kontakten, utan även att prioritera, sortera och behålla kontaktkanaler med personer som vi inte behöver ha ständig kontakt med, men som vi ändå behöver ha kvar på våra sociala radarskärmar. Så i stället för att göra som många företag och myndigheter har gjort – bannlysa sociala nätverk – är det av det skälet dags att låta dem spela en mer framstående roll i affärslivet.