Två av tre regleringsbeslut från PTS håller inte måttet, enligt en ny undersökning tele- och bredbandsoperatören Telenor låtit göra. PTS-besluten underkänns och ändras i efterhand av de domstolar, dit i princip alla myndighetens regleringsbeslut överklagas.

Detta skapar osäkerhet om spelreglerna på marknaden och lägger en död hand över bredbandsbolagens vilja investera i utbyggnaden av fiberbredband, anser Telenor.

Bolaget uppmanar PTS höja att kvaliteten regleringsbesluten så att de står bättre pall för domstolsprövningar. Telenor tycker också att PTS-besluten blivit alldeles för komplicerade. Regleringarna måste förenklas och beslutsprocessen bli mer transparent.

Allt sedan lagen om elektronisk kommunikation trädde i kraft 2003 har teleoperatörerna översköljt domstolarna med överklagade teleregleringsbeslut. Stora pengar står på spel för operatörerna, som satsar stora resurser på att efterhand ändra PTS-regleringar till sin fördel i domstolarna.

Oftast tar det flera år innan domstolarna slutgilltigt fattar beslut om hur PTS teleregleringar ska ut. I hopp om att korta de långa ledtiderna beslutade regeringen för några år sedan att minska antalet domstolsinstanser som teleregleringarna kan överklagas till.

Telenors uppgift att två av tre tillsynsbeslut som PTS beslutar om underkänns i domstolarna, tycks stå i stark kontrast med de uppgifter som PTS tidigare redovisat. 2005, två år efter lagen om elektronisk kommunikation trätt i kraft, meddelade myndighetens chefsjurist att PTS vann 75 procent av alla överklaganden i domstolarna.

CS har sökt ansvariga på PTS, men myndigheten har ännu inte kommenterat uppgifterna.