Dubbelmomsen har slagit hårt mot många unga svenska företag. Problemet är att de tvingas betala moms både i landet där tjänsten säljs och i Sverige, där företaget är registrerat.

Ett uppmärksammat fall är webbföretaget Stardoll som i våras fick dispens från momsinbetalning av regeringen – en extremt ovanlig åtgärd. Nu tycks en lösning vara i sikte även för andra drabbade företag.

– Det är vår förhoppning att vi inom EU ska komma överens om en gemensam tillämpning av de regler som gäller. Jag tror att det bör vara löst under nästa år, säger Hans Lindberg, statssekreterare på finansdepartementet.

Svenska Skatteverkets linje är klar – det företag som ligger bakom en tjänst ska bara betala moms i det egna landet. Den linjen får allt mer gehör, enligt Hans Lindberg.

– Flera stora länder har anslutit sig till den svenska ståndpunkten. Regelverket är ganska uppenbart och ofta handlar det om bekvämlighet ute i vissa medlemsländers administration att de inte tolkar det som vi.

Hans Lindberg hoppas att den svenska regeringens arbete ska lugna den oro som finns hos många av de drabbade företagen.

– Jag tycker att oron känns mindre än förra hösten. Dispensen till Stardoll är en del i det och det regelverk för appar som Skatteverket presenterat har också gjort att läget klarnat. Företagen ska självklart inte leva i osäkerhet.

Fakta

1. Ett företag säljer sin tjänst elektroniskt och tar betalt via sms eller via exempelvis App Store.

2. Moms betalas i landet där operatören som hanterat sms:et eller Apple finns. Samtidigt krävs de svenska företagen bakom tjänsten på skatt för samma transaktion av Skatteverket.

3. EU-länderna är inte ense om vilken tolkning som är den riktiga och tills vidare fortsätter dubbelbeskattningen. 2015 kommer ny lagstiftning – då ska all moms betalas i det land där tjänsten säljs.