Novus har låtit 1 000 personer i en webbpanel svara på frågor om den privatkopieringsavgift på externa hårddiskar och usb-minnen som upphovsrättsorganisationen Copyswede inför på den svenska marknaden i dag.

Privatkunder måste betala 80 kronor extra i avgift för en extern hårddisk och en krona per gigabyte när de köper usb-minnen. Privatkopieringsavgiften är tänkt att ekonomiskt kompensera exempelvis skådisar och musiker för tillåten kopering av filmer, tv-program och musik.

Men enligt Novus undersökning har Copyswede svårt vinna sympati för den nya avgiften hos det svenska folket.

Bara 14 procent tycker det är rätt av Copyswede att införa hårddiskavgiften. Drygt hälften, 54 procent, motsätter sig den nya avgiften och knapp tredjedel vet inte vad de ska tycka.

Hela avgiftstanken bygger på att svenskarna – åtminstone i viss utsträckning – lagrar kopierade tv-program, filmer och musik på sina externa hårddiskar. I Novus undersökning svarar 37 procent att de främst lagrar egna bilder på den externa hårddisken. Åtta procent säger att de främst lagrar filmer och fem procent svarar att de främst använder den externa hårddisken för musikfiler.

Men 35 procent av de tillfrågade säger att Copyswedes nya hårddiskavgift inte kommer att påverka deras inköpsbeslut. 28 procent säger att avgiften gör dem mindre benägna att köpa hårddiskar.

Fakta

1 000 personer svarade i Novus undersökning på vad de främst använder sin externa hårddisk till:

  • Egna bilder – 37 procent
  • Har ingen extern hårddisk – 30 procent
  • Privata dokument – 11 procent
  • Filmer – 8 procent
  • Jobbdokument – 6 procent
  • Musik – 5 procent
  • Spel – 1 procent
  • Annat – 2 procent