Enligt telegrammen krävde EU-kommissionen att Oracle sålde av MySQL för att godkänna köpet av Sun 2009. EU-kommissionen befarade att Oracle skulle strypa utvecklingen av MySQL, vilket skulle hämma konkurrensen.

Oracle var i sin tur ovilligt att – eller kunde inte – tillmötesgå kraven och meddelade de amerikanska myndigheterna att Sun skulle gå i konkurs om affären inte blev av. Bland annat för att Oracles affärsplan var beroende av tillväxt inom det segment på marknaden som MySQL befinner sig på.

Oracle hävdade också att företaget skulle tvingas att ta en enorm avskrivning eftersom Sun enligt Oracle betalat ett överpris när MySQL förvärvades 2008.

USAs ambassad i Bryssel skriver i ett telegram till Washington i oktober 2009 att det amerikanska justitiedepartementet ser ärendet som högprioriterat och att höga tjänstemän arbetar intensivt med EU-kommissionen för att undvika att den når en annan slutsats än departementet, som tidigare godkänt affären.

Affären, värd 7,4 miljarder dollar, godkändes senare av EU-kommissionen.