I en intervju i somras uttalade sig Franck Cohen, Europachef för SAP, om Sverige.

– Den svenska marknaden är helt annorlunda än alla andra, sa han.

Det beror på de tre I:na (Intentia – numera Infor, IBS och IFS). I och med att tre mjukvaruleverantörer kommer från samma land har marknaden blivit väldigt fragmenterad, särskilt inom medelstora bolag.

Franck Cohen anser att SAP har stora möjligheter på den svenska marknaden nu, då ”en del av de här bolagen inte är i sin bästa form”.

Uttalandet har retat upp IFS vd. Alastair Sorbie tycker att hela resonemanget är fel – och gillar inte att buntas ihop med IBS och Intentia.

– Det han säger stämmer över huvud taget inte. Jag skulle inte säga att den svenska marknaden är mer eller mindre fragmenterad än någon annan. Och vi identifierar oss inte med de här ”tre I:na”. IBS har aldrig varit en konkurrent till oss, det är en annan teknik och en annan marknad. De brottas med problem som inte vi känner igen oss i.

Alastair Sorbie passar på att ge en känga tillbaka.

– Grejen för SAP är att de har rykte om sig att vara dyra och svåra att implementera – det blir svårt för kunderna att räkna hem investeringarna.

Alastair Sorbie sticker heller inte under stol med att SAP sitter på en del projekt som IFS gärna vill in på. Inte minst gäller det svenska Försvarets stora affärssystemsprojekt.

– Om man tittar på den svenska marknaden så är SAPs rykte likadant som i andra länder. Titta på Försvaret, vars stora affärssystemsprojekt har kritiserats på grund av typiska SAP-problem. Vi på IFS är naturligtvis intresserade av det kontot eftersom vi är starka inom försvar och flygindustri. Vi har en relation med Saab – även utomlands har vi stark närvaro i det här segmentet. Vi vore ett logiskt alternativ för den svenska regeringen.

IFS har en förvärvsstrategi för året – men den har inte lett till några avslut.

– När det gäller förvärv är prisnivån för hög just nu. Affärerna är väldigt högt värderade. HP betalade mycket för Autonomy. Det är inte rätt mot våra aktieägare att köpa företag till ett högre pris än vad vi tycker de är värda.

Alastair Sorbie säger att IFS ligger i diskussion med ett par svenska företag om förvärv.

– Vi för en dialog med ett antal svenska företag, men jag kan inte säga vilka. Storleken på förvärvsobjekten är runt tio miljoner euro. Om vi ska göra större affärer är det sådana vi kallar ”förändringsförvärv”, som förändrar strukturen på IFS. Det är mer utmanande, kanske mer riskfyllt, men det är värt att överväga – för att ändra vår marknadsprofil. Det är troligare att ett förvärv är ett företag som ligger runt tio miljoner euro.

Fakta

.... börsturbulensen: Vi måste vara väldigt försiktiga. Blir det en reell nedgång så kommer våra kunder att minska sina investeringar. Den förra lågkonjunkturen var driven av bankerna – och den var väldigt verklig, nu verkar det mer vara politiska förtecken. Det innebär att det inte är lika klart att det blir en lågkonjunktur, men vi måste naturligtvis vara försiktiga.

... Infors köp av Lawson: Vi har rekryterat personal från Lawson. Men jag tror inte att SAP har något att hämta där. Om företag har använt Intentia tidigare är IFS det logiska valet. Det är liknande kultur och vi jobbar båda mot medelstora företag.

... USA-marknaden: Geografiskt är Nordamerika ett av våra prioriteringsområden och vi vill sätta ett avtryck där. Vi har ett par kontor, men jag vill ha in mer IFS-folk i Nordamerika, eftersom det är en så stor marknad.