Förra veckan infördes Copyswedes hyperkontroversiella privatkopieringsavgift på externa hårddiskar och usb-minnen. För privatkunder stiger priset för en extern hårddisk i ett slag med nära 20 procent.

Avgiften på 80 kronor per hårddisk och en krona per GB för usb-minnen är tänkt att ekonomiskt kompensera skådespelare och tonsättare för tillåten privatkopering av exempelvis film, musik och tv-program.

Nu visar det sig att den nya hårddiskavgiften kan leda till ett guldregn över landets mest kända film- och tv-skådisar, den grupp som får den enskilt största delen av privatkopieringsavgiften.

– Vår preliminära bedömning är att avgiften kommer att kosta svenska kunder någonstans mellan 75 miljoner och 100 miljoner kronor årligen. Exakt var man landar beror lite på hur avgiftsundantaget för företag fungerar i praktiken, säger Anders Appelqvist, vd på branschorganisationen Elektronikbranschen.

Om Elektronikbranschens bedömning är korrekt, innebär hårddiskavgiften en enorm kassaförstärkning för Copyswede.

Förra året drog Copyswede in 89 miljoner kronor i privatkopieringsavgifter.

Intäkterna har mer än halverats under de senaste två åren i takt med att försäljningen av andra avgiftsbelagda produkter rasat – främst tomma cd- och dvd-skivor, hårddiskvideo och mp3-spelare.

Men hårddiskavgifterna kan direkt fördubbla Copyswedes privatkopieringskassa och åter föra upp intäkterna i nivå med rekordåret 2007, då organisationen drog in 210 miljoner.

Copyswede säger sig inte ha gjort några beräkningar av hur mycket pengar som kan tänkas trilla in med den nya hårddiskavgiften.

– Vi vet faktiskt inte, säger Copyswedechefen Mattias Åkerlind.

Han vill inte kommentera Elektronikbranschens bedömning eftersom Copy-swede inte har tillgång till den försäljningsstatistik för externa hårddiskar och usb-minnen som krävs för att göra egna uppskattningar.

Copyswede har infört hårddiskavgiften ensidigt, utan att ha nått en förhandlingsuppgörelse med hårddiskleverantörernas företrädare. Branschorganisationen Elektronikbranschen anser att hårddiskavgiften saknar stöd i lagen och tänker se till att saken prövas rättsligt.

Klart är att väldigt mycket pengar står på spel för hårddiskköpare, Copyswede och de företag som importerar och säljer hårddiskar.

På sikt räknar Elektronikbranschen med ett säljtapp på mellan 25 och 50 procent för externa hårddiskar och usb-minnen. Enligt Anders Appelqvist har många medlemsföretag reagerat starkt.

– De är upprörda och i många fall rädda. Som importör vet du att försäljningen minskar rejält med den här avgiften. Många kunder kommer i stället att köpa de här produkterna från andra EU-länder som inte har den avgiften, säger han.

Enligt honom är det inte alls säkert att alla berörda leverantörer går med på att införa avgiften.

– En variant kan vara att man tar ut avgiften men fonderar den i avvaktan på ett rättsligt avgörande. Men då får de räkna med risken att bli stämda av Copyswede, säger han.

Fakta

Privatkopieringsavgifterna har sin grund i ett EU-direktiv. I den svenska upphovsrättslagen sägs att avgifter ska tas ut på produkter som är ”särskilt ägnade för privatkopiering”. Företag ska undantas från avgifter.

Avgifterna ska fastställas i förhandlingar mellan tillverkare och upphovsrättshavarna som i Sverige företräds av Copyswede.

I dag är exempelvis tomma cd-skivor och mp3-spelare belagda med privatkopieringsavgift. Men Copyswede vill ha in fler produkter i avgiftsystemet, bland annat hårddiskar och vissa mobiler. Hårddiskavgifter finns redan i Frankrike och Spanien.