En egen dator håller på att bli en självklarhet för Sveriges elever på högstadiet och gymnasiet.

Som CS tidigare skrivit om har nio av tio skolor börjat, eller planerar att börja, dela ut datorer till sina elever.

Men många av eleverna vet inte om att deras skolor övervakar deras användning. Det visar en undersökning som säkerhetsföretaget Norman gjort bland beslutsfattare i 86 skolor i storstadsområdena.

Den visar att två av tre skolor har koll på vad eleverna gör på sin skol-pc. De flesta informerar eleverna om att övervakningen pågår, men så många som 14 procent av skolorna gör det inte.

Hälften av skolorna uppger också att de varit med om olika typer av incidenter som varit relaterade till skol-pc. Mest handlar det om nätmobbning, det har 22 procent av skolorna upplevt. I andra hand handlar det om att porr, kränkningar eller våldsrelaterat innehåll eller skadlig kod har spridits i skolans nät.

Skolorna har också valt olika vägar för att hantera säkerhetsfrågorna. Nära hälften av dem låser helt enkelt datorerna för vissa funktioner så att eleverna inte kan komma åt det som anses olämpligt. Nästan lika många väljer i stället att teckna skriftliga överenskommelser där eleverna själv förbinder sig att följa de regler för användningen som skolan satt upp.

De flesta skolorna, 85 procent, uppger att de råkar ut för någon incident per år men ungefär 14 procent av skolorna råkar ut för något varje månad. Och även om de flesta skolor har fullt förtroende för att de som ansvarar för säkerheten hos dem har tillräckliga kunskaper så tycker nästan lika många, 13 procent, att det saknas rätt kompetens för att skolnätet ska hållas fritt från den här typen av incidenter.

Trots att det alltså finns en del problem och skolorna anser sig behöva ha koll på eleverna – med eller utan deras vetskap – så är de flesta, 66 procent, överens om att eleverna behöver en skol-pc eller en dator hemma för att klara dagens skola.

Fakta

Kommunernas satsning kan följas på en interaktiv karta interaktiv karta som föreningen Datorn i utbildningen lagt upp över de kommuner där det satsas på en dator till varje elev i mindre eller större omfattning. Där finns i dag 171 kommuner som har något projekt i gång.