Hälften av alla arbetsgivare som tillhandahåller smarta telefoner uppmuntrar inte de anställda till att använda funktionerna. Vissa företag spärrar eller förbjuder även en del tjänster. Det visar en undersökning som Telenor gjort.

De främsta anledningarna till att företagen inte uppmuntrar användning av exempelvis e-post och appar är en oro för säkerhetsrisker och höga kostnader, samt en uppfattning att de smarta funktionerna kan leda till att mobilen används för nöjesurfning istället för till arbete.

Övervägande delen, över 70 procent, uppmuntrar inte heller de anställda att ha kundkontakter via sociala medier.

Ett av fyra företag har regler för hur de anställda får använda sina smarta telefoner. Det kan till exempel handla om begränsningar av samtal, sms eller användande av appar. Av de svarande i undersökningen hade samtliga antingen enbart mobil telefoni eller en blandning av fast och mobil telefoni på företaget, men endast omkring en fjärdedel av de anställda hade tillgång till en smart telefon på företagets bekostnad. 23 procent av företagen har köpt in pekplattor till de anställda.

Undersökningen visar också att 13 procent av beslutsfattarna svarade att de övervägt möjligheten att använda postioneringstjänster för att hålla koll på de anställda.