Domaren i den kommande Javarättegången mellan Google och Oracle har lyckats få till stånd en fredstrevare. Det öppnar för en lösning på den utdragna och infekterade konflikten.

Inom några veckor ska båda företagen skicka sina toppchefer till ett medlingsförsök, som sker ihop med domaren i målet, William Alsup. Medlingen är sista försöket att överbrygga gapet mellan jättarna i den pågående rättstvisten, där Oracle har stämt Google för användningen av Java i mobiloperativsystemet Android.

Oracle ska företrädas av ekonomichefen Safra Catz och produktutvecklingschefen Thomas Kurian. Google skickar bara en person, mobilchefen Andy Rubin, som även är skaparen av Android. Förra veckan föreslog domaren William Alsup ett försök till medling. Första steget var att låta respektive företag utse lämpliga representanter.

Båda företagen säger sig i dagsläget stå bakom en försöken att få till stånd en medling.

Oracle uppger sig länge ha förespråkat en uppgörelse, i form av förhandlingar mellan partnerna. Domaren räknar med att cheferna kommer att behöva minst en eller två dagar på sig för att nå fram till en lösning. Oracle har föreslagit att medlingen ska ske i slutet av september, men domstolen har ännu inte aviserat något datum.

Striden handlar om hur Android hanterar Javaprogram. Oracle anklagar Google för intrång i patent och upphovsrätter kring Dalvik, en virtuell maskin i Android som kör Javaprogram.

Rättegången är planerad att starta den 31 oktober, om ingen förhandlingslösning nås innan dess.

Fakta

I augusti 2010 riktade Oracle en stämningsansökan mot Google för att ha brutit mot sju patent i Java i mobiloperativsystemet Android.

Två månader senare, i oktober, lämnade Google ett svar, där företaget förnekade patentbrott och bad domstolen lägga ned målet. Oracle kontrade några veckor senare med att påstå att Google har direktplagierat kod, vilket förnekas av Google.

I januari 2011 fastslår en upphovsrättsexpert, Florian Mueller, att han funnit 43 instanser där Google kopierat Javakod utan tillstånd, men får mothugg från Google, som senare ber amerikanska patentverket granska patenten som Oracle påstår att Google har gjort intrång på.

I april fastslår domaren i målet att rättstvisten ska prövas i rättegång med början i slutet av oktober.

I maj går både Oracle och Google med på ett antal kompromisser, som minskar antalet konflikter som ska prövas i rättegången till ett "prövningsbart" antal.

I juni trappar Oracle återigen upp konflikten genom att via skadestånd göra anspråk på en stor andel av de mobila annonsintäkter som Google, som kompensation för patentintrång. Amerikanska patentmyndigheten avvisar i slutet av juni 17 av 21 punkter i Oracles anspråk avseende ett av de centrala patent Oracles refererar till i stämningen av Google.

I slutet av juli ber domaren i målet Oracle att sänka sina skadeståndsanspråk i målet, från 6,1 miljarder dollar till i storleksklassen 100 miljoner dollar.