Michael Hart föddes den 6 september 1947 och startade Project Gutenberg 1971. Initiativet gick enligt devisen ut på att "skapa och distribuera e-böcker". I dag erbjuds 36 000 e-böcker via projektet för gratis nedladdning på nätet i ett antal olika format. Tiotusentals ytterligare böcker finns dessutom tillgängliga via ett nätverk av samarbetspartner.

Projektet fick sitt namn efter tryckpressens fader, Johannes Gutenberg, som på 1400-talet gjorde det möjligt att trycka och distribuera i massupplagor. Associationen i namnet går ut på att internet innebär ett lika viktigt och stort skifte som Gutenbergs boktryckarpress.

En av de böcker som finns tillgängliga via projektet är Harts egen A Brief History of the Internet, som publicerades 1995. Projektet har ansetts som ett av de ideologiskt viktiga när det gäller att kunna uttrycka sig fritt på nätet och dela det man har med så många som möjligt, vilket idag är mer av en självklarhet än på 70- och 80-talen. I en liknande anda arbetar exempelvis öppen källkodsprojekt som Gnu, liksom Creative Commons och Wikipedia.