Nästa gång du loggar in på Gmail eller tittar på ett Youtubeklipp kan det vara till en tegelbyggnad vid Finska viken du surfar. I lördags öppnades till slut Googles första datacenter i Norden. Platsen är Hamina, eller Fredrikshamn som staden heter på svenska.

Se bilderna när CS i höstas som första utländska tidning besökte bygget.

Datacentret är resultatet av företagets största ombyggnadsprojekt någonsin. När det nu invigs markerar det slutet på projektet som inleddes våren 2009, när Google köpte Stora Ensos gamla pappersbruk vid södra Finlands kust.

Då hette det att driften skulle vara igång under 2010, men det visade sig vara en väl optimistisk plan. Den första tidsplanen skrotades, och när CS besökte centret i höstas var beskedet att det skulle vara i full drift våren 2011. Nu blev det alltså först flera månader senare.

Inte heller budgeten kunde hållas. 200 miljoner euro, över två miljarder kronor, avsattes för köp av lokalen och den omfattande ombyggnationen. När projektet nu kan summeras så står det klart att väsentligt mer pengar gått åt, enligt uppgift till CS. Det är dock oklart exakt hur mycket extra resurser Google tvingats skjuta till.

Budgeten avsåg bara själva byggnaden. Till detta ska kostnaden för servrar och nätverksutrustning läggas.

Centret består av två huvudsakliga hallar, varav den först byggda är 8000 kvadratmeter stor. Tusentals servrar ska stå placerade på hallens två våningar, men Google är mycket försiktigt med mer detaljerad information om utrustningen.

Anläggningen har fått stor uppmärksamhet eftersom den är Googles första som kyls helt och hållet med havsvatten. För detta syfte har enorma rör, upp mot två meter i diameter, grävts ner på havets botten. Genom dem pumpas Östersjövatten in i lokalerna, kyler servrarna och släpps sedan tillbaka i havet, då något varmare.

Omkring 90 personer har anställts för att driva centret, nästan dubbelt så många som planerat. De flesta av dem är Linuxtekniker eller datacenterspecialister och majoriteten har rekryterats lokalt i Finland.

CS har sökt Google för en kommentar.

Fakta

En trolig orsak till att Google valde just Hamina som plats för datacentret är närheten till Ryssland. Precis utanför den finska kusten går dessutom en av Teliasoneras internationella fiberförbindelser, vilket ger blixtsnabb uppkoppling till både Sverige och femmiljonersstaden Sankt Petersburg.
Behovet av att ha infrastruktur på plats nära Ryssland, samtidigt som Google hellre agerar i ett nordiskt land, bidrog sannolikt till valet av plats.