E-posten ersätts allt oftare av direktmeddelanden och andra verktyg för kommunikation mellan användare på företag. Allt fler it-chefer satsar också på plattformar som erbjuder ögonblicklig kommunikation, exempelvis för direktmeddelanden, dokumentdelning och specialverktyg för kortmeddelanden i företagen (se faktaruta).

Trenden är så kraftfull att dessa sannolikt konkurrerar ut e-posten som främsta kommunikationsmedel i företagen under de kommande åren, enligt en ny undersökning.

Det är undersökningsföretaget Robert Half Technology som frågat fler än 1 400 it-chefer på USA-företag med fler än 100 anställda. Över hälften av it-cheferna, 54 procent, spår att snabbmeddelanden blir större än e-post i deras företag inom fem år.

Av de utfrågade it-cheferna spår 13 procent att meddelanden som skickas i realtid blir "mycket mer populära än e-post", medan 41 procent nöjer sig med att säga att de blir "mer populära".

– Allt fler arbetsgivare letar efter personal som kan införa sådana verktyg på ett sätt som ökar effektiviteten i företagen, säger John Reed, som är chef på Robert Half Technology, till IDG News.

Han menar att övergången till snabbkommunikation kan leda till flera fördelar för organisationerna bakom: lägre kostnader, snabbare puckar och minskat behov av att skicka stora filer mellan användarna. När kommunikationen sker direkt, istället för med fördröjning, blir det lättare att jobba i team, lösa problem, dela idéer och hantera dokument.

– It-anställda bör beakta hur viktigt det är att hålla sig uppdaterad inom realtidskommunikation mellan användare, säger John Reed.

Fakta

Direktmeddelanden: Stora fördelar finns med system där användare hela tiden är inloggade och uppkopplade mot varandra, oavsett var de befinner sig i världen.

Microsoft Messenger är ett välkänt och populärt system. Bland tjänster riktade mot företag finns Microsoft Lync, Novell Vibe och Ciscos plattform Quad. I Salesforce finns programmet Chatter.

Delade dokument: Gemensamma dokument via exempelvis Sharepoint eller Google Apps gör att användarna slipper skicka stora filer mellan varandra.

Företagsbaserade sociala nätverk: Ett exempel är Yammer, som påminner om Twitter, men är avsett för att skicka snabbmeddelanden mellan användare i företag.

Sociala medier: Facebook, Linkedin och andra allmänna sociala medier används allt oftare för att utbyta meddelanden.