I Luleå är en liten tuva och en sällsynt fågel på väg att stjälpa ett väldigt stort lass. Länge stod det klart att Luleå skulle bli platsen för det jättelika datacentret som Facebook av allt att döma ligger bakom. Men det var innan den 68-årige mannen överklagade tillståndet. Argumentet: Skydda den tretåiga hackspetten.

– Om de värnade om fågellivet skulle de inte gjort så här, säger mannen, som vill vara anonym eftersom hans protest väckt vrede på orten, till CS.

I vintras kom de första uppgifterna om att Facebook skulle bygga sitt första egna datacenter i Europa just i Luleå. Men ännu har inget byggande kommit i gång. Anledningen är att tillståndet tröskas genom det svenska rättssystemet.

Från början var 68-åringen inte ensam i sin kamp mot datacentret. Både Svenska naturskyddsföreningen och Sveriges ornitologiska förening höjde till en början sina röster – men ornitologerna lade ner sin överklagan när Luleå kommun erbjöd sex miljoner till naturarbete i området.

– Därmed finns det inte heller längre någon anledning att driva frågan vidare till miljödomstolen, sa fågelföreningens ordförande Dennis Kraft i ett uttalande då.

Ordföranden i Svenska naturskyddsföreningen i Norrbotten, Lars Andersson, ser inget problem med bygget av serverhallen. Beslutet att stötta bygget togs innan kommunen erbjöd pengar.

– Eftersom serverhallarna var planerade utanför naturreservatet, och påverkan från anläggningen inte var avgörande för naturvärdena, hade vi inte skäl att motsätta oss etableringen, säger han till CS.

Men mannen som överklagar är inte nöjd.

– Jag är förbannad. Hade de stått kvar med sin överklagan hade det inte varit något snack om saken, säger han.

– Kommunalrådet bjöd in mig också till mötet, men jag sa att kommunens löften om naturarbete bara var kosmetika och gick inte dit.

Mannens argument är att ärendet inte prövats efter de hårdare regler som gäller för känsliga naturområden. Gammelstadsviken, som ligger precis intill det planerade bygget, är en av Sveriges fågelrikaste sjöar. Här bor många arter som Sverige åtagit sig att skydda, däribland den sällsynta tretåiga hackspetten.

– De har skräddarsytt hela erbjudandet för att få hit företaget och inte tar hänsyn till fågellivet. Om de värnade om det kunde de gjort det hela annorlunda, säger mannen.

Mark- och miljödomstolen avslog 68-åringens begäran, med hänvisning till att han själv inte själv bor i området. Nu är det upp till Svea hovrätt att säga ja eller nej till att bygget kan påbörjas.

Känner du dig ensam i din kamp?
– Jag har stöd av min sambo. Eftersom jag har valt att vara anonym vet ingen annan att det är jag. Men jag har fåglarna på min sida, säger han.

Hårda ord framförs mot honom på nätet. Själv väljer han att inte läsa vad hans motståndare skriver. Men hans sambo läser kommentarerna och berättar vad de skriver om honom.

– De tycker att jag ska flytta härifrån.

Har du en egen profil på Facebook?
– Nej, det har jag inte – och jag kommer heller inte att skaffa någon.

Uppdaterad med kommentar från Lars Andersson på Naturskyddsföreningen.

Fakta

Gammelstadsviken är ett så kallat Natura 2000-område, vilket betyder att Sverige åtagit sig att skydda arterna som finns på området. Alla EU-länder har ingått avtal om Natura 2000-områden.

De här arterna hotas vid Gammelstadsviken:

  • Tretåig hackspett
  • Slaguggla
  • Sparvuggla
  • Svarthakedopping
  • Skedand
  • Skäggdopping

Natura 2000-experten Lena Bondestad på Länsstyrelsen i Norrbotten förklarar läget. För Facebook är det av vikt att genomföra prövningen som Miljöprövningsdelegationen hoppade över.

– Det handlar om rättsäkerheten för företaget. Om fågellivet skadas på grund av bygget kan företaget få problem om prövningen inte gjorts, säger hon.
Om den tretåiga hackspetten i området inte skyddas på det sätt som Sverige lovat EU tvingas företaget genomföra åtgärder för att förbättra fågellivet. Och det kan bli dyrt.
– Om prövningen har genomförts och företagets bygge godkänts är det en garanti för att man inte kan komma och klaga i efterhand.