Efter månader av spekulationer står det klart att bolaget Pinnacle Sweden, med nära band till Facebook, har skaffat sig tillstånd att bygga två datacenter i Sverige, ett i Luleå och ett i Östersund. Men bara ett datacenter ska byggas. Kommunerna slåss därför nu om vem som ska få prestigeprojektet.

Luleå har länge varit favoriten till att kamma hem kontraktet, men efter överklaganden från naturorganisationer och en privatperson tröttnade Pinnacle Sweden och ansökte om tillstånd för ett datacenter även i Östersund.

Denna ansökan beviljades den 2 september, efter en mycket snabb handläggning. Enligt Lars Nyberg, ordförande i Miljöprövningsdelegationen i Östersund, riskeras inga naturvärden i området.

Under tillståndsprocessen inkom heller inga protester från boende i närområdet, till skillnad från i Luleå, där både Sveriges Ornitologiska förbund och en privatperson överklagade, vilket har gjort att processen drar ut rejält på tiden. Sista ordet ligger har Svea hovrätt, som väntas ta upp ärendet under de närmaste dagarna.

Fakta

De tre byggnaderna som datacentret ska bestå av mäter 100 meter på bredden, 320 meter på längden och 15 meter på höjden. Energiförbrukningen för datacentret motsvarar elförbrukningen för 15 000 till 20 000 eluppvärmda villor. Om det blir strömavbrott ska 30 reservkraftsgeneratorer se till att datacentret hålls igång.