Under torsdagen bekräftade Apple att företaget har lämnat in en stämning mot Samsung i en brittisk överdomstol. Apple avslöjar inte vad stämningen handlar om. I juni riktade Samsung en stämning mot Apple, även den till en brittisk överdomstol, för patentbrott avseende trådlösa system.

Samsung bekräftar nu även att företaget har lämnat in en stämning mot Apple i fransk domstol, avseende patentbrott. De senaste stämningarna verkar gå ut på att skapa en ny front mellan bolagen, i den pågående striden om upphovsrätter på allt från plattdesign till 3g-teknik. Samsungs anser att både Apples smarttelefon Iphone och 3g-versionerna av plattorna Ipad och Ipad2 innehåller 3g-teknik som inkräktar på Samsungs patent.

Företagen är inbegripna i ett ökande juridiskt slagväxling. Tonläget trappades upp när Apple den 9 september lyckades få till stånd ett permanent förbud mot försäljning av Samsungs plattor i Tyskland, efter att en distriktsdomstol i Düsseldorf kommit fram till att Samsungs Galaxy Tab 10.1 i allt för hög utsträckning liknar Apples Ipad 2. Samsung är på väg att överklaga. Företaget anser att det tyska domslutet inte stämmer överens med vad holländsk domstol nyligen kom fram till, att Samsungs Galaxyplattor inte är för lika Apples produkter.