Det är IDC som har gjort undersökningen på uppdrag av den svenska affärssystemsleverantören IFS. Över 1 200 beslutsfattare i tio länder deltog, varav 300 i Skandinavien.

Förutom den anmärkningsvärt negativa synen på affärssystemens påverkan på företagens flexibilitet märks skandinaviska företags missnöje med enkelhet. Endast 13 procent av de skandinaviska företagen tycker att deras affärssystem är intuitiva och enkla att använda.

Att 51 procent av representanterna för de svenska företagen tycker att processer i affärssystem är tidsödande kan inte heller vara någon rolig läsning för systemleverantörerna. I Danmark är andelen bara 25 procent.

På hälften av företagen anser man att affärssystemen är utformade helt utan tanke på användbarhet. 20 procent tycker inte att systemen passar deras företags verksamhet alls.

– Som en affärssystemsleverantör måste vi självklart dra lärdom av dessa typer av insikter, säger Marcus Stober, pr-ansvarig på IFS.