- Det är inte fråga om att polisen ska springa efter unga personer som kopierar i begränsad skala. Polisen ska koncentrera sig på upphovsrättsbrott där människor tjänar miljontals kronor på att blåsa artister och författare. Polisen kan inte hävda att man saknar resurser eftersom polisen har fått miljardtals kronor i utökade anslag, säger Thomas Bodström.

Hans budskap kring de planerade ändringarna i upphovsrätten är glasklart.

- Artister som Britney Spears och Per Gessle får alltid en massa skivor sålda trots att musiken också laddas ner från nätet. Här handlar det framför allt om att skydda nyare artister från att bli bestulna på sitt levebröd, säger Thomas Bodström.

Andra brott prioriteras
Som CS tidigare berättat har polisen cirka 100 IT-brottsspecialister som fokuserar på narkotikabrott, människohandel och barnporr där nätet har använts som kommunikationsverktyg.

Anders Ahlqvist, kriminalkommissarie på Rikspolisstyrelsen, delar inte Thomas Bodströms bild.

- Det kan vara möjligt att polisen har fått ökade resurser fem år i rad. Och det kanske stämmer att även vi har fått mer folk för vår verksamhet, men ökningstakten på brott som måste utredas är betydligt högre. Thomas Bodström får berätta för oss hur det hela ska gå till, säger han.

Stor industri
Branschorganisationen Ifpi, International federation of the phonographic industry, är tydlig med vad som bör gälla.

- Det är väldigt viktigt att det går att avsätta resurser för större insatser i jakten på aktiva pirater. Och det är regeringens skyldighet att se till att det fungerar på det viset, säger Lars Gustafsson, vd på Ifpi.

Enligt honom står den svenska underhållningsindustrin för cirka fyra procent av Sveriges BNP.

- Vi talar om en industri som är större än skogsbruks-, jordbruks- och fiskenäringen tillsammans. Så det borde verkligen ligga i regeringens intresse att skydda en sådan verksamhet, säger Lars Gustafsson.

Han får medhåll från Stim, Svenska tonsättares internationella musikbyrå.

Resurser ska ses över
- Ses nerladdning av upphovsrättsligt skyddad musik och film som ett brott ska det också behandlas som ett sådant. Och då bör det också finnas resurser avsatta för att hantera sådana brott, säger Maria Wande, jurist på Stim.

Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten ska få i uppdrag av justitiedepartement att se över sin resurshantering vad gäller brott som rör immateriella rättigheter, där även illegal nerladdning av musik och film ingår.

- Just nu ser vi över exakt hur det hela ska gå till, men redan nu kan jag väl säga att fokus inte ligger på fildelning, säger Stefan Johansson, rättssakkunnig på justitiedepartementet.

Läs CS tidigare artikel där Rikspolisstyrelsen säger sig sakna resurser att jaga filderlare på computersweden.se/b/82.

Fakta

Tidigare har det varit olagligt att lägga ut skyddat material på nätet utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Däremot har det inte setts som straffbart att kopiera material för eget bruk och för den närmaste vänkretsen.

De föreslagna nya reglerna innebär att man för privat bruk bara får kopiera om materialet som kopieras är lagligt. Det vill säga om det är utlagt på internet med tillstånd av upphovsrättsinnevaren.

Den nya lagen gör att den person som laddar ner olagligt material kan fällas för upphovsrättsintrång och dömas till böter eller fängelse i maximalt till två år.De föreslagna ändringarna i upphovsrättslagen är planerade att träda i kraft i sommar.

Källa: Justitiedepartementet