Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd till mannen som är emot bygget. Det innebär att miljöprövningen har vunnit laga kraft, rapporterar Norrländska Socialdemokraten på nätet.

"Mark- och miljööverdomstolen har gått igenom utredningen i målet och kommit fram till att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd i detta fall. Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd", lyder domen enligt NSD.

CS pratade med mannen i förra veckan. Han uttryckte sin oro för fågellivet i området och för att den juridiska processen i hans mening inte gått rätt till.

Tillståndet har sökts via företaget Pinnacle Sweden, med mycket nära band till Facebook. Av allt att döma ska serverhallen användas just för det sociala nätverket för att få sin utrustning närmare användare i Europa.