Det var i slutet av förra veckan som mejl med länkar till falska versioner av Swedbanks och SEBs nätbanker gick ut till ett stort antal svenskar. På sajterna skulle besökaren luras att fylla i sina uppgifter.

SEB bekräftar att två av deras kunder gick på nätfisket.

– Det är två personer som har följt instruktionerna på sidan. Men de kommer inte drabbas för det, utan vi återför den summa pengar som de förlorat, säger Claes Eliasson, presschef på SEB.

Han berättar att det rörde sig om lite pengar som togs från kunderna, omkring 1000 kronor.

– Det var väldigt små summor som försvann, väldigt blygsamma, säger Claes Eliasson.

SEB vet inte exakt hur många som har fått mejlet, men kan alltså konstatera att två personer fullföljde instruktionerna på sidan. Enligt Claes Eliasson hann banken i det ena fallet hindra kunden i fråga innan några pengar försvann.

Men David Jacoby, säkerhetsforskare på Kaspersky, menar att det kan vara en indikation på någonting större.

– Om man jämför med andra attacker, kan man se att nätfiskeattacker måste testas först. Man har sett att kriminella provar på en liten grupp människor först, och de här två drabbade kan vara försökskaniner. Att man testar om det går att komma åt och ta ut små belopp.

Han gissar att attacken kommer från utlandet, och kan detta vara ett försök att testa sig fram för att se hur svenska banker fungerar. Attacken kan ha varit ett test, inför en större, riktig attack.

– Detta är hundra procent spekulation, men det kan vara några som leker och testar de svenska bankerna, säger David Jacoby.

Swedbank, som också var drabbade, har inte fått klart för sig än hur många som är drabbade.

– Vi håller på att utreda hur många som har klickat in och lämnat ut uppgifter. Vi har inte hela bilden klart för oss, säger Anna Sundblad, presschef på Swedbank.

Inte heller Swedbank har någon exakt uppgift om hur många som fick breven, och inte heller varifrån attacken kom ifrån.

– Mejlen är slumpmässigt utskickade både till kunder i banken och till personer som inte är det, säger Anna Sundblad.

Anna Sundblad instämmer i David Jacobys teori om att attackerna med största sannolikhet kommer utifrån Sveriges gränser, och säger att detta fortfarande utreds av polisen.