Klas Wennström är lättad. Han är styrelseledamot i Pinnacle Sweden som ansökt om tillstånd att bygga datacenter i norra Sverige. Företaget startades i våras och har kopplingar till Facebook, bland annat delar svenska Facebook adress med Pinnacle Sweden. När Svea hovrätt och miljööverdomstolen i dag beslutade att inte ta upp överklagan mot bygget är ytterligare ett hinder avvärjt.

– Vi är glada att det här är klart i miljööverdomstolen, säger han.

Svea hovrätt avslog på måndagen en privatpersons överklagande mot bygget. Därmed vinner miljötillståndet laga kraft och det är fritt fram för bygge intill det naturskyddade området.

Klas Wennström påpekar att bygget inte ligger i själva Natura 2000-området.

– Det är vår bedömning att vi har genomgått de prövningar som behövs, säger han.

När överklagan kom i somras blev Pinnacle Swedens styrelse nervös.
För att säkerställa att bygget blir av ansökte företaget om tillstånd även i Östersund, som beviljades snabbt. Det är ännu oklart när beslutet om var datacentret till slut hamnar kan tas.

– Miljötillståndet är bara en av frågorna. Sedan ska avtal med aktörer ingås och det måste få ta den tid det tar, säger Klas Wennström.

– Det är en stor investering och det är många saker som ska på plats.