Tvärtom anser vi att opt-in är en förutsättning för marknadsföring via e-post.

I dag är e-post inte bara ett verktyg för privatpersoner att skicka och ta emot meddelanden utan även en accepterad kanal för mer affärsmässig kommunikation. Inte minst företag har upptäckt att e-post också är ett utmärkt och kostnadseffektivt komplement i sin marknadsföringsmix.

Dock, i motsats till traditionell direktmarknadsföring, betalar mottagaren för att ta emot e-post. Detta är en av anledningarna till att oönskad kommersiell
e-post inte ses på med blida ögon och att alltfler slänger bort olästa meddelanden.

EU-parlamentets beslut om opt-in blir därför är ett steg i rätt riktning mot mer önskvärd e-post och därmed ett säkerställande av mediets effektivitet även i framtiden.

EUs beslut kommer inte att kunna hejda allt spam, men regeln är en viktig grundpelare för att e-post ska fortsätta att utvecklas som kommunikationsverktyg och skapar tydliga spelregler för den växande e-postmarknadsföringen.

I dag är kommersiell e-post ett så pass utbrett fenomen att vissa aspekter bör regleras.

Opt-in innebär nämligen inte ett hot mot e-postmarknadsföring utan tvärtom ett incitament för företag att bättre planera sina kampanjer och en förutsättning för att uppnå nå bättre slutresultat.

Alla företag som i dag använder sig av seriös e-postmarknadsföring kommer inte att beröras av opt-inbeslutet, eftersom de redan stöder denna policy.

Att övriga företag nu krävs på mottagarens samtycke till distribution av information anser L-Soft är helt korrekt och har svårt att se hur en opt-inlag skulle inverka negativt på marknaden som helhet.

Det viktiga är ändå att man med hjälp av opt-in upprätthåller ett förtroende för e-postmarknadsföring vars affärsmässiga värde annars riskerar att urholkas.

Opt-in utgör inget annat än en bra grund för seriös och professionell e-postmarknadsföring som gynnar byggande av relationer mellan konsumenter och företag.

Outi Tuomaala
vice vd och marknadschef, L-Soft