Lagen har befunnits gälla också på en rad andra fält, som att de prylar man har expanderar tills de fyllt alla lagringsskåp helt.

Eller Parkinsons lag för data: data expanderar tills allt tillgängligt lagringsutrymme är fullt (någon som erinrar sig Myhrvolds lag om program som en gas?).

Eller nätverkstrafik som expanderar tills tillgänglig bandbredd är full.

Bengt-Arne Vedin
innovationsforskare och framtidstänkare

Du hittar alla debattartiklarna i Våra okända lagar på computersweden.se.