Regeringen strör pengar över Försvarets radioanstalt. Med hänvisning till att det är dyrt med ny teknik som hanterar signalspaning i kabel skjuter regeringen till ytterligare 11,5 miljoner nästa år, 82,5 miljoner 2013 och med 107,5 miljoner årligen från och med 2014.

Även det digitala kommunikationssystemet Rakel får ett tillskott. Systemet blöder pengar och har varit en besvikelse eftersom anslutningstempot varit långsammare än planerat. Det är svårt att locka användare och projektet har därför ett ekonomiskt underskott. Nästa år höjs därför budgeten för Rakel med 100 miljoner kronor. Pengarna ska gå till att öka anslutningstakten hos kommuner och landsting. Under året ska även finansieringsmodellen ses över.

"Det är viktigt att arbetet med att öka anslutningen och nyttjandet av systemet fortsätter", skriver Mikael Östlund, presschef hos Försvarsministern.