Resultatet framkommer i en enkät från konsultföretaget Stretch och avser 350 användare, arkitekter, it-chefer och administratörer från drygt 100 företag.

– Det mest anmärkningsvärda resultatet i undersökningen är att nästan alla, 93 procent, anser att effektmålen är viktigast för att bestämma framgången i ett SAP-projekt. Men endast 14 procent utövar effektmätningar som den vanligaste mätmetoden, säger Magnus Högfeldt på Stretch, som är ansvarig för undersökningen.

Sådana möjliga effekter skulle kunna vara affärssystemens påverkan på försäljning, omsättning, kvalitet och andra faktorer som påverkar resultatet.

Undersökningen visar samtidigt att prioriteringen mellan kvalitet, tid och pengar är tydlig vid affärssystemprojekt. Här anser 60 procent av användarna att kvaliteten är viktigast. Endast 20 procent vardera uppger att hålla tidsramar eller klara budgetarna är högst prioriterat vid införande av ett affärssystem.

Drygt en femtedel, 22 procent, har ingen metod alls för att hantera affärssystemprojekt, visar undersökningen. Stora företag anser att metoderna är viktigast, medan mindre företag anser att de är minst avgörande som framgångsfaktor.

Liksom i andra undersökningar får SAP låga omdömen för användarvänligheten, med ett betyg på 2,5. Företaget får högre omdömen för säkerhet, funktionalitet och integrerbarhet. Undersökningen har gjorts ihop med användarföreningen Sapsa.