Rättstvisterna i branschen exploderar: Apple, Microsoft, HTC, Samsung, Google och Oracle trasslar in sig i härvor av tvister om patent och upphovsrätter.

Tvisterna skapar osäkerhet och motiven blir allt mer obskyra: att skrämmas eller att med ett juridiskt övertag tillskansa sig andras rättigheter.

Ett praktexempel är tvisten mellan Apple och Samsung, som startade i Tyskland och Holland, och som resulterade i säljstopp för Galaxy Tab och ett i övrigt oklart rättsläge. Ärkerivalerna stämmer varandra över hela jordklotet, i dagsläget 23 länder, i tvister kring varumärken och design. Sannolikt dras även Apples kommande Iphone 5 in i rättskriget.

För att inte totalt slå lock på all innovation krävs förändring och en harmonisering av patentsystemet, inom EU- och globalt.
Samsung-Apple-tvisten avslöjar en tydlig brist på tydliga spelregler. Det är orimligt att en tysk underdomstol kan fatta beslut om försäljningsförbud inom hela EU, som sedan kan förbigås genom import från dotterbolag i andra länder. Lika orimligt är att en tvist om design med rundade hörn på plattor får samma juridiska dignitet som nydanande tekniska innovationer.

Förändringen av patentsystemet behöver starta i en diskussion om vad som ska få patenteras, avseende tids- och geografiska gränser och om det behövs tydligare åtskillnader mellan olika patenträttigheter, för design, allmän upphovs- och varumärkesrätt och teknikpatent.

Gamla regler gynnar bara patenttrollen och de aktörer som lever på att driva patenttvister för att tjäna pengar på andras innovationer. Om inte patentsystemet förändras så riskerar en iskall hand hamna över produktutvecklingen, vilket hämmar den långsiktiga globala tillväxten.