När Spotify begränsade sitt gratiserbjudande i maj landade det inte helt väl bland användarna av gratisversionen, enligt en rapport som analysföretaget Mediavision gjort på uppdrag av musikbranschens intresseorganisation Musiksverige.

43 procent av gratisanvändarna uppger att de planerar att ersätta Spotify, helt eller delvis, med andra tjänster – och det handlar i första hand om lagliga tjänster. Hälften av dessa uppger att de tänker använda Youtube och liknande tjänster, 48 procent svarar andra streamingtjänster.

Samtidigt uppgav en dryg fjärdedel av gratisanvändarnda, 27 procent, i samband med förändringen, att de tänkte fortsätta använda Spotify trots begränsningen.

Spotifys nya modell har också fått till följd att det nu finns nära 800 000 svenskar som betalat för att få strömmad musik – den högsta noteringen någonsin.

De flesta motiverar den ökade användningen av legala musiktjänster med att utbudet helt enkelt ökat, framför allt på nytt material. Fler uppger också ett ökat musikintresse som orsak till att de väljer legala musiktjänster, från 18 procent i slutet av förra året till 23 procent under andra kvartalet i år.

Spotify ställer sig frågande till resultatet och hänvisar till att det bygger på vad användarna svarade i maj.

– Till skillnad från vad rapporten visar har Spotify, under de fem månaderna sedan undersökningen genomfördes, fortsatt att växa sin användarbas i Sverige och i världen, vi har nu över tio miljoner användare och över två miljoner betalande kunder, säger Sofie Grant, presschef på Spotify, till CS.

Hon pekar på att enligt en rapport från skivindustrins branschorganisation Ifpi är Spotify är den största digitala återförsäljaren av musik i Sverige och Norge och nummer två i hela Europa efter Itunes.

- Över en tredjedel av Sveriges befolkning har ett Spotify-konto. Vi genererar betydande intäkter till den svenska musikindustrin, där digital försäljning stod för en större del av intäkterna än fysisk under första halvåret 2011, säger hon.

Medivisions rapport visar att fildelningen ökade under sommaren, direkt efter Spotifys förändring, men att förändringen ligger enligt Mediavision inom felmarginalen. Totalt sett har den illegala nedladdningen minskat med nio procent under det senaste året.

Enligt rapporten är det enbart i gruppen unga kvinnor mellan 15 och 24 år som illegal fildelning ökar och nu ligger på 38 procent jämfört med 41 procent bland männen i samma ålder.

Rättelse: Siffrorna avser endast användare av Spotifys gratistjänst. Detta har nu förtydligats i texten.

Fakta

Alternativ som nämndes av dem som planerar lämna Spotify helt eller delvis
Youtube och liknande sajter: 53%
Andra streamingtjänster: 48%
Fildelningstjänster: 36%
Kopiera av kompisar/bekanta: 31%
Cd-skivor: 28%
Lagliga nedladdningstjänster: 22%
Inget av ovanstående: 1%
Vet ej/Vill inte uppge: 4%
Källa: Mediavision