Prylutvecklingen är blixtsnabb inom den mobila världen. Samsung Galaxy S 2, Iphone 4, HTC Sensation – eller varför inte en Sony Ericsson Arc? Det finns en enormt utbud av coola smarttelefoner. Användarna nöjer sig knappast med beskedet från it-avdelningen att ”här är det två modeller från Nokia som gäller”.

Ännu värre är det kanske med pekplattorna. Alla vill testa Ipad eller någon av alla Androidbaserade plattor. Problemet är att ingen av dem stöder företagets standardiserade lösningar.

It-avdelningen vill ha kontroll av en lång rad orsaker:

Säkerhet. Den aktuella prylen kanske har säkerhetsluckor eller är infekterad med virus.

Supportkompetens. Servicedesken är expert på den plattform som organisationen har bestämt, men inte på alla de nya prylarna.

Ej anpassade system. It-avdelningen kan bara garantera att företagets system fungerar och visar korrekt information på den bestämda plattformen.

Underhåll. Det blir kostsamt och svårt att från centralt håll patcha och underhålla alla prylar.

Av CS rundringning att döma är den så kallade bring your own-trenden starkare än någonsin, och utvecklingen lär fortsätta åt samma håll:

– Trycket från våra medarbetare att använda utrustning som plattor och smarttelefoner som de har köpt privat är stort, säger Jan Fecko, cio på SJ.

– Vi har den klassiska policyn att vi vill ha kontroll på allting. Användarna är inte jätteglada över det.

SJs it-avdelning säger nej till de flesta spridda förslag från användarna i dag, men det är svårt att stå emot verksamhetens krav. SJ har därför flera olika projekt igång för att hitta lösningar.

Till exempel har bolaget köpt in ett antal pekplattor att utvärdera. Dessutom arbetas med att lösa de tekniska utmaningar som en större öppenhet till användarnas egna prylar för med sig. Den första etappen ska vara klar 1 december.

– Tiden då vi styr över alla terminaler och vilken information som får visas på dem är snart över. Det går mot att alla får ha med sig vad som helst, säger Jan Fecko.

– Den tekniska utvecklingen är oerhört snabb, men det är inte så standardiserat. Ungefär som i början med webben.

På skokedjan Nilsongroup är problemet lika stort, men cio:n Torsten Balslev anser sig ha hittat en lösning. Företaget har infört ett trådlöst gästnätverk för konsulter och andra besökare. De anställda som kommer med en egeninköpt Ipad får använda gästnätverket på samma sätt, och får då tillgång ett dygn i taget.

– Det har lugnat ned en del av diskussionen, vi blir inte längre nedringda, säger Torsten Balslev.

Fakta

1. 80/20-regeln – en gammal regel som tillämpat här betyder att 80 procent av användarna använder 20 procent av de tillgängliga prylarna. Det betyder att it-avdelningen bör koncentrera sig på att tillåta de mest populära modellerna av telefoner och pekplattor.

2. Om man ska jobba med flera olika mobila plattformar och projekt kring det internt behövs en tillräckligt stor volym av projekt, så att kunskapen hålls uppe. Annars är det bättre att ta in hjälp utifrån.

3. Bättre att välja en partner som kan ge långsiktigt stöd än att hitta expertis bara för den för stunden mest populära plattformen. Det betyder till exempel en systemleverantör som har en bredd i sitt utbud eller en konsult som har en djupare systemförståelse.

  • Om man accepterar bring your own-trenden, ska arbetsgivaren då erbjuda många olika prylar eller ska användarna själva köpa in dem?
  • Vad gör it-avdelningen om en medhavd pryl går sönder?
  • Hur hanteras licenser? Produkter som användarna själva tar med har ofta ett antal program. Det kan ha studentlicenser – som inte längre gäller i en företagsmiljö. Om it-avdelningen inte ens känner till att programmen finns blir det ytterst svårt att hålla koll på dem.
  • Kalkyler som visar på nyttan i att låta användarna ta med egna prylar är, enligt analysföretaget IDC, mycket svåra att genomföra. Många tester visar däremot att användarna upplever det som någonting roligt, och de blir därmed produktiva även på fritiden.