Säkerheten är den kanske största frågan när det gäller bring your own device, att anställda tar med sig sina egna prylar till jobbet. Därför är det inte konstigt att en hel produktkategori vuxit fram som svar.

Mobile device management, mdm, är verktyg som klarar att hantera en stor mängd olika typer av mobila modeller och som hela tiden uppdateras för att klara fler.

Den genomsnittliga årliga tillväxten för mdm ligger på 33 procent de kommande åren, enligt analysföretaget IDC.

– Det är ett område som exploderar, säger Nils Molin.

Med hjälp av mdm-verktyg kan teknikerna på servicedesken fjärrinstallera applikationer och uppdateringar samt kontrollera säkerheten för anslutna enheter.

Därmed blir det enkelt att tillåta betydligt fler telefoner och plattor än vad it-avdelningen annars skulle klara av.

– Om man väljer rätt plattform slipper man många bekymmer. Man kan säga att det är som en huvudvärkstablett för it-chefen, säger Robin Blomquist, affärsutvecklingschef på konsultföretaget Systeam Lesswire.

För att införa mdm på ett framgångsrikt sätt måste man däremot ha gjort sin hemläxa först och ha kollat upp att systemet klarar det som behövs.

Robin Blomquists främsta tips är:

  • Plattformen ska stöda minst de tre stora mobiloperativen: IOS (Iphone/Ipad), Android och Windows Phone.
  • Det måste finnas bra applikationshantering. Till exempel för att hålla reda på den stora mängd appar som användarna kan ha installerat på sina mobila enheter.
  • Det måste finnas tillgång till bra säkerhetsfunktioner, som certifikatshantering. Dels behövs olika typer av övervakningslarm, för att till exempel upptäcka en app som gör skadliga saker, dels certifikat för att slippa logga in på en vpn-tjänst, eller för att ersätta användarnamn/lösenord för tillgång till olika företagstjänster.
  • Plattformen bör stöda bring your own device. Det innebär att det känner igen och gör skillnad på regler för enheter som är privat ägda respektive företagsägda. I en privat enhet har företaget till exempel inte rätt att radera bilder eller positionera användaren. Samtidigt kan användaren inte ha en jailbreakad telefon och den måste godkänna vissa certifikat, enhetslås och krypterad e-post.
  • Jailbreakad betyder att användaren kör ett program för att få tillgång till funktioner i telefoner som tillverkaren av olika skäl har stängt av.

Fakta

Mobile device management – nätverksadministration för mobil utrustning – verktyg och rutiner för hantering av mobil utrustning i en organisation. Omfattar säkerhetsåtgärder, installering, uppdatering och borttagande av program på ansluten utrustning (mobiltelefoner, pekplattor och bärbara datorer) samt anslutning och bortkoppling av användare och utrustning.

Källa: CS ordlista på webben

De fem stora
De fem största leverantörerna av mdm står för hälften av den totala omsättningen. De är: Sybase (som ägs av SAP), Microsoft, HP, IBM och Symantec.

På uppgång
De företag som framför allt är på uppgång inom mdm är Mobileiron, som växte 200 procent 2009–2010 och Good, som växte 130 procent under samma period.