– Användarna börjar ta makten och det är bara upp till it att stöda det. Det är ett mycket vanligt scenario, säger Robin Blomquist, affärsutvecklingschef på konsultföretaget Systeam Lesswire, som jobbar mycket med mobila projekt.

En stor trend enligt Robin Blomquist är att även företagsprodukter börjar komma i konsumentanpassade gränssnitt och funktioner. Det ställer ytterligare krav på it-avdelningarna.

De flesta företag och organisationer är nu ute efter att få råd, att få veta hur har andra gjort. Några har kommit längre och är redan i gång. Det är företag som har varit tidigt ute med mobila lösningar och nu är inne på andra eller tredje generationens system.

Av de senare upplever många att det är svårt att internt bibehålla en tillräcklig kunskapsbas. Eftersom det är dyrt att bygga upp och underhålla en sådan själv vill de köpa kompetens kring mobila plattformar och lösningar som en tjänst.

– Ett exempel är att det i en Androidtelefon finns drygt 200 regler för funktioner som användaren behöver ta ställning till och godkänna. Vilken it-avdelning orkar hålla reda allt sådant?

Många it-avdelningar tycks vara lite extra försiktiga just med Android.

Den största invändningen är den stora fragmenteringen, alltså att det finns många telefoner med olika versioner av Android och att programmen på dem ofta inte är kompatibla.

Hårdvarutillverkarna kryddar också gärna operativsystemet med egna finesser, som bara fungerar på telefoner från just den tillverkaren. Det förekommer också att operatörer lägger till egna funktioner i telefonerna.

– Företagen vill ha stabila plattformar. Windows Phone och Iphone innebär en heterogen miljö. Många hoppas att problemen med Android ska lösas med den kommande versionen, Ice Cream Sandwich, säger Robin Blomquist.

Fakta

Nästa version av Android, Ice Cream Sandwich, lanseras i oktober eller november. Då ska Googles operativsystem fungera lika bra på smarttelefoner och pekplattor.