En gemensam nämnare för lättviktsdatorer, exempelvis Apples Macbook Air och alla typer av pekplattor, är att de lagrar data på flashdiskar.

Flashdiskar (även kallade ssd-diskar) går nämligen att göra mycket mindre än traditionella diskar. De drar också mindre ström och är tåligare mot stötar eftersom de saknar rörliga delar. Dessutom är flashdiskar bättre på att hantera snabba dataflöden, något som gör den nya tekniken väl lämpad även för lagringssystem och servrar.

Får man tro analyserna från Gartner ökar antalet sålda ssd-diskar (för servrar och lagringssystem) från 1,3 miljoner förra året till 9,5 miljoner inom tre fyra år.

– Skälet till att företag köper allt fler flashbaserade diskar är att de får bra mycket högre fart per dollar än med traditionella hårddiskar. I en del fall kommer man faktiskt upp i hundra gånger snabbare dataflöden, säger Gartners analytiker Joseph Unsworth.

EMCs teknikexpert Magnus Backman säger att flashtekniken ger enorma prestandavinster i system där man lärt sig hantera data på rätt sätt.

– Nyckeln för flashteknik är lagringssystem som automatiskt flyttar kundernas data till rätt medium vid rätt tidpunkt. Det gör att alla resurser utnyttjas till fullo och ger mer prestanda per krona, säger Magnus Backman.

Det senaste steget är att EMC använder flashtekniken både i servrar och lagringssystem.

EMCs teknik för hantering av det kallas project lightning och innebär att servrarna hanterar de dataflöden som ska gå snabbast, exempelvis ekonomiska transaktioner.

– Med serverbaserad flashteknik kan vi automatisera hela informationsvägen och optimera dataplacering från lagringssystem till server, säger Magnus Backman.

Det främsta skälet till att branschen inte helt fasat ut de traditionella hårddiskarna är att flash fortfarande är dyrare.

Under de senaste åren har priserna på flashdiskar minskat med 50 procent per år, men fortfarande kostar de cirka tio gånger mer per gigabyte än traditionella diskar.

Fakta

Flera diskleverantörer har börjat satsa på en teknik som kombinerar vanliga diskar med flash.

OCZ meddelade nyligen att företaget kommit till skott med en hårddisk på 1 TB som försetts med ett flashminne på 100 GB.

Samma tongångar är det som gäller hos Seagate som länge satsat på hyrbriddiskar.