Glappet mellan den reella ekonomin och olycksprofetiorna efter börsraset och skuldkrisen blir allt större. Det märks till exempel när Handelsbankens starke man, Sverker Martin-Löf, i en intervju i Dagens Industri anser att finansminister Anders Borg ger en alltför dyster bild av konjunkturläget.

Enligt Sverker Martin-Löf påverkas den egna verksamheten ytterst marginellt av börsraset, men han efterlyser samtidigt mer kraftfulla åtgärder för att lösa skuldkrisen än vad politikerna har presterat hittills.

Skuldkrisen påverkar endast marginellt tillväxten för den totala it-budgeten för företag och organisationer. Det spår analysföretaget Radar Group. Men läget är ostadigt.

– Vår prognos för tillväxten låg på 3,5 procent i våras och vi var på väg att skriva upp tillväxten, men när skuldkrisen briserade i början av sommaren så skrev vi tvärtom ned den. Nu är prognosen på 3 procent tillväxt i år, säger Radar Groups vd Hans Werner.

att de högt ställda förväntningarna på it-efterfrågan som fanns i början året nu har dämpats bekräftas av Markus Närenbäck, affärsutvecklingschef på konsultbolaget Logica.

Förra året gjorde företaget ovanligt många omfattande förstudier och arkitekturer.

I normala fall borde förstudierna som Logica levererade leda till stora utrullningar av SAP-system eller stora BI-projekt, men de har inte kommit i gång i den förväntade omfattningen.

– Många kunder funderar i stället på att gå vidare och i vissa fall har frågan om investeringarna hamnat på styrelsens bord igen. Det förlänger beslutsprocesserna, säger Markus Närenbäck.

Nu avvaktar företagen lite längre innan projekt startas som följd av konjunkturen.

– Konsultmarknaden är god, men jag kan bara konstatera att om vi fått affärer på alla förstudier hade det varit en fantastisk affär för oss.

När det gäller den samlade it-budgeten från företag och organisationer börjar den närma sig nivån den låg på före finanskrisen. Från 2008 till 2009 rasade it-budgetarna med 7 procent, från 155 till 144 miljarder kronor.

– Enligt vår prognos är den totala it-budgeten först nästa år tillbaka på 2008 års nivå, säger Hans Werner.

Investeringar i tjänster utgör, med 39 procent, den största andelen av it-budgeterna.

– Tjänster går bäst. Vår prognos är att tjänster växer med 5,1 procent i år. Därmed har tjänstemarknaden aldrig varit större än vad den är nu.

Värt att notera är att molntjänster också börjar märkas i statistiken. Tillväxten ligger på 30 procent och inget tyder på att den mattas. Därmed blir molnmarknaden i år värd totalt 4 miljarder kronor, vilket motsvarar 2,5 procent av den totala it-budgeten.

Det som utvecklas sämst är tillväxten för hårdvara. Med en tillväxt på 2,7 procent är marknaden för hårdvara i år värd 86 procent av värdet 2008.

Vid en jämförelse mellan branscher märks en återhållsamhet inom bank- och finans.

– I de branscherna märks försiktigheten alltid först.

Offentlig sektor, som svarar för 26 procent av den totala it-budgeten, genomför i större utsträckning redan planerade upphandlingar.

– Generellt gäller att vågade investeringar uteblir. Innovativa projekt påverkas mest negativt.