Anders Edlund, konsult på Compass Consulting och en av Sveriges ledande experter på outsourcing, ser stora förändringar i kundernas efterfrågan som i sin tur ställer nya krav på leverantörerna.

Den tydligaste trenden är dock att efterfrågan på outsourcing ökar. Med några få undantag är samtliga företag och organisationer positiva till outsourcing.

– Kunderna har blivit mer pragmatiska. Om de kan får någon fördel av outsourcing så är de för, säger Anders Edlund.

Samtidigt ändras kundernas behov.

– Särskilt de stora kunderna kräver mycket mer flexibilitet. De vill inte enbart att leverantören ska klara att öka volymen, utan också lika snabbt kunna gå ned i volym.

Det här kravet har kommit att bli extra tydligt efter finanskrisen 2008. Kravet på att leverarantören på en till två månader ska kunna gå ned i volym innebär också att risktagandet i it-investeringen flyttas från kund till leverantör.

– Leverantörerna måste bli bättre på att analysera risker och att kunna ta betalt på ett korrekt sätt.

Anders Edlund ser paralleller med den utveckling som logistikbranschen redan gått igenom. Du ser några få stora aktörer som är toppen på mycket komplexa pryramider av underleverantörer av tjänster.

Längst ned i pryramiden finns företagen som äger lastbilarna. På samma sätt kommer it-leverantörernas pyramider att växa.

– Leverantörer som IBM, HP och CSC har varit monoliter, men nu måste de börja samarbeta med mängder av underleverantörer. Det hela blir mycket komplext.

Den som klarar omställningen kan blir mycket lönsam.

– De flesta kunder jag arbetar med är beredda att betala bra för kvalitet på tjänsterna.

Utvecklingen ställer krav på helt ny kompetens inom branschen, till exempel kompetens att göra riskbedömningar och sätta rätt priser.

– Samtidigt fortsätter prispressen. Vinnarna är de som kan ta risker och paketera tjänsterna rätt mot kund.

Fakta

Tjänst    Värde     Andel

         (mdr kr)  (procent)

Lösningar  44,5      52

Outsourcing 22,5      26

Resurser   8,8      10

Strategi    5,3      6

Övrigt      5,0      6

Totalt 86,1 100

Källa: Radar Group