På Nilfisks svenska säljbolag i Gröndal i sydvästra Stockholm märks inget av börsoro och skuldkris. Här pågår intensiva förberedelser för att dra i gång införandet av ett koncernövergripande affärs- och servicesystem.

It-chefen för Sverige och Finland, Erik Wånander, är laddad inför projektet.

– Det blir en fantastisk resa.

Han är nöjd med att hela bolaget står bakom projektet.

– Jag rapporterar direkt till Sverigechefen. Det är bra när det ska fattas snabba beslut. Projektet har högsta prioritet i företagsledningen. De är alla medvetna om hur central en bra it-verksamhet är, säger Erik Wånander.

Nilfisk, som har koncernnamnet Nilfisk-Advance, har sitt huvudkontor i Danmark. Där finns den centrala it-funktionen, Group IT, som tillsammans med externa partner styr det koncernövergripande projektet. I Norden leds det av koncernens it-direktör och en extern projektledare.

Förutom ett gemensamt SAP-system är projektets uppgift att införa ett nytt servicesystem och en ny webbportal.

– Dessutom inför vi en gemensam nordisk organisation. Det är ett stort förändringsprojekt som inte enbart gäller systembyte.

I dag består it-stödet av en standardplattform baserad på Citrix och Exchange. I övrigt är det stor variation mellan länderna. Standardplattformen driftas av Fujitsu, som även har ansvar för driften av affärssystemet. Det nuvarande affärssystemet i Norden, Macpac, är utvecklat i Danmark och driftas på egna AS400-servrar.

Erik Wånander är övertygad om att de nya plattformarna både effektiviserar verksamheten internt och mot kund. I synnerhet när nya kundportalen är på plats. Samtidigt har han en realistisk uppfattning om riskerna med projektet.

– Mycket kan gå fel, men jag är övertygad om att vi lyckas få det på plats till den 1 juni nästa år.

Hur stora investeringar Nilfisk totalt gör i projektet har han inga detaljkunskaper om och han tror inte att diskussionen på makronivå om skuldkrisen påverkar investeringsviljan.

– Nej. Projektet är beslutat sedan länge. Man måste satsa om det ska bli lyckat.

Fakta

Nilfisk-Advancekoncernen är en av världens ledande tillverkare av städutrustning. Nilfisk grundades i Danmark för över hundra år sedan och är i dag ett globalt företag med fler än 5 300 anställda. Koncernen har fabriker, säljbolag och distributörer i över 80 länder.

Bland produkterna märks städmaskiner, högtryckstvättar och dammsugare samt kemikalier för professionell rengöring inom- och utomhus.

Systemfloran inom koncernen är varierad, men målet är att införa det gemensamma affärssystemet SAP samt ett nytt servicesystem till den 1 juni nästa år. Under nästa sommar ska även en webbportal lanseras.