Konsultföretaget Logica har för fjärde gången genomfört djupintervjuer med företrädare på ledningsnivå inom svenskt näringsliv. Studien bygger på intervjuer genomförda från maj till augusti och är därmed den mest aktuella om vilka framtidsfrågor som i skuggan av skuldkrisen prioriteras av företagsledningarna och vilka krav det ställer på informationstekniken den närmaste framtiden.

De ansvariga på Logica är mitt uppe i arbetet med att analysera resultatet, men redan nu kan en del slutsatser med säkerhet dras.

Markus Närenbäck, chef för affärsutvecklingen, konstaterar att två prioriteringar är tydliga.

– Den ena är att företagsledningen vill öka företagens flexibilitet. Det andra är tillväxt, men det ska vara lönsam tillväxt.

Det här är en markant förändring i prioriteringen. I kölvattnet efter finanskrisen var det enbart kostnadsbesparingar som gällde.

– Nu är det tillväxt som gäller igen, men det är inte vilken tillväxt som helst. Nyckelord som smart och lönsam tillväxt återkommer ständigt i intervjuerna.

När företagen i spåren av finanskrisen 2008 genomförde besparingar, så upptäckte många att de i it-budgetarna satt fast i en alldeles för hög andel fasta kostnader, till exempel i licens- och driftavtal, som de inte kunde gör något åt.

– Inför framtiden är det tydligt att företagen vill vara mer flexibla.

Det innebär till exempel att vara snabba ut på marknaden med nya produkter, att snabbt kunna anpassa produkter eller tjänster till efterfrågan och att kunna följa kundernas beteenden i realtid.

– Därmed uppstår behov av nya verktyg för att vara så flexibel som möjligt. Det är förklaringen till att exempelvis verktyg för affärsanalys är på väg att bli superhett.

Ett annat sätt är att öka andelen rörliga kostnader i it-budgeterna. Hur stor andel de fasta (personal, licenser och hårdvara) är finns det olika uppskattningar av.

– Det här driver på utvecklingen av molntjänster, men det behövs mer för att öka ett företags flexibilitet, säger Markus Närenbäck.