I nästan tio år har samtliga stora leverantörer av hårdvara, med några lysande undantag, försökt att komma bort från hårdvaruberoendet och i stället öka andelen intäkter från program och tjänster.

Själva begreppet tjänst genomgår också en förändring.

Traditionellt har tjänsterna till exempel varit att sköta en kunds datadrift, att utveckla ett system på kundens uppdrag, eller att med hjälp av it genomföra grundläggande förändringar av kundens affärsmodeller.

Det som händer nu är att också program blir till tjänster. Det är kontentan av molnet.

I stället för att investera i egen hårdvara och mjukvara köper kunden det som en tjänst som driftas på annat håll och nås via internet.

Den enklaste formen för molnet, i betydelsen ny distributionsmodell, är när ett företag i stället för att uppgradera sin Exchangeserver hyr Office 365 från Microsoft för 50 kronor i månaden per användare. Den förändringen sker dagligen ute hos svenska företag.

Microsoft
För Microsofts del har tjänstefieringen inneburit att allt fler av företagets program numera erbjuds som tjänster. Omvandlingen började för fem år sedan då företagets vd Steve Ballmer började tala om molnet. I dag har Microsoft etablerat Windowsplattformen Azure för molntjänster och investerat 20 miljarder kronor i tio datacenter runt om i världen.

När omställningen till molnet påbörjades var oron stor bland Micro-softs partner, men i dag finns entydiga modeller för hur intäkterna ska fördelas. Företaget har fått med sina partner på molntjänster.

En konsekvens av att Microsoft blivit en leverantör av molntjänster är att företaget blivit konkurrent till sina partner. Så är relationen med IBM och HP – i vissa fall konkurrent och i andra partner.

HP
HP har länge försökt att komma bort från beroendet av hårdvaran. Till skillnad från program är hårdvara en business med låg marginal.

Den stora förändringen kom när HP köpte EDS, som levererar drifttjänster globalt, men sedan dess har omvandlingen stått och stampat. Det var först när Léo Apotheker blev vd förra året som den radikala kursändringen kom. Léo Apotheker, med förflutet som vd på programföretaget SAP, var van vid betydligt högre marginaler. Han fick med sig HPs styrelse på att helt sonika avyttra pc-divisionen. Därmed försvinner 30 procent av omsättningen.

I dagsläget finns ingen köpare, men om köpet blir av ökar andelen av HPs intäkter från tjänster och program i ett slag från 30 till 46 procent.

Att företaget samtidigt köper Autonomy är ett försök att komma in på marknaden för den just nu mest lukrativa tjänsten: affärsanalyser.

Det återstår att se om nya vd:n Meg Whitman håller kursen eller byter strategi.

Tidigare har beslutsstöd varit tjänsten som gäller när det handlar om höga marginaler. Nu är det affärsanalyser, att företagen inte bara ska kunna analysera vad som hänt. Nu ska de kunna följa sina kunder i realtid och förutse vad de förväntas göra. Prediktiva analyser – det är affärsanalys.

Apple
Ett företag som ibland glöms bort i tjänstefieringen är Apple, men inget kan var mer felaktigt.

När Apple lanserade Ipod, var marknaden nedlusad av mp3-spelare, som såldes billigt med låga marginaler. När Apple gick in på marknaden låg priset skyhögt över konkurrenternas, men genom kopplingen till tjänsten Itunes nappade konsumenterna. Samma sak var det med Iphone. Kopplingen till App Store bäddade för en megasuccé.

I höst lanserar Apple Icloud, fulladdat med molntjänster.

IBM
HP är på väg dit, men ligger långt efter IBM, som började resan mot att bli ett tjänsteföretag för åtta år sedan. På vägen dit har IBM köpt över 25 leverantörer av system för BI och affärsanalyser.

Totalt har IBM spenderat 100 miljarder kronor på köpen och presenterar sig i dag som ett företag som sysslar med ”Business analytics och Optimization”.

Google
Google har sin styrka i annonsförsäljning online, som följer av dominansen på sökmarknaden. Ambitionen är att växa på applikationer som körs i webbläsare, men hittills har succén uteblivit.

Dell
Dell är leverantören med högst andel av sina intäkter från hårdvara. Dell har också målet att växa på tjänster, bland annat genom köpet av Perot Systems. Nyligen presenterades en strategi för molnet, men hittills har den inte satt några spår.

I höst kommer även Cisco, Oracle, SAP och EMC att positionera sig på den framväxande tjänstemarknaden som molnet innebär.

Fakta

Tjänstetrenden påverkar alla stora leverantörer. CS har gjort en checklista som de tio stora bör bocka av för att hänga kvar i täten.

Omsättning (miljarder dollar): 126
Antal anställda: 325 000
Börsvärde (miljarder dollar): 63
Börsvärde/anställd (dollar): 194 000

Hitta en köpare till pc-divisionen och rädda värdet.
Bli ett tjänsteföretag.
Lyckas med affärsanalyser.
Utmana IBM och Oracle.
Fördjupa samarbetet med SAP.
Konkurrera med den tidigare partnern Cisco.
Få bort vilsenheten i säljorganisationen.

Omsättning (miljarder dollar): 100
Antal anställda: 427 000
Börsvärde (miljarder dollar): 199
Börsvärde/anställd (dollar): 466 000

Lyckas på marknaden för affärsanalyser.
Utnyttja sin datorkraft för att bli molnspelare.
Utmana på servrar.
Lyckas med branschvertikala lösningar.

Microsoft

Omsättning (miljarder dollar): 70
Antal anställda: 90 000
Börsvärde (miljarder dollar): 216
Börsvärde/anställd (dollar): 2 400 000

Molnplattformen Azure måste ta rejäl fart.
Lyckas med Windows Phone.
Växa på onlineannonser.
Se till att Windows 8 blir en hit så att pc-nedgången kan vändas.
Klara att vara både konkurrent och partner med HP och IBM.
Växa på affärssystem.

Omsättning (miljarder dollar): 61
Antal anställda: 103 000
Börsvärde (miljarder dollar): 26
Börsvärde/anställd (dollar): 252 000

Minska hårdvaruberoendet.
Växa på tjänster.
Utmana HP, IBM och Oracle på servrar.
Komma in på molnmarknaden.

Omsättning (miljarder dollar): 43
Antal anställda: 70 000
Börsvärde (miljarder dollar): 84
Börsvärde/anställd (dollar): 1 200 000

Minska bredden på produktutbudet.
Lyckas på marknaden för datacenter.
Klara omställningen till lägre marginaler på routrar.

Omsättning (miljarder dollar): 36
Antal anställda: 108 000
Börsvärde (miljarder dollar): 136
Börsvärde/anställd (dollar): 1 250 000

Lyckas behålla den benhårda licensmodellen – i synnerhet sedan öppen källkods-kulturen kommit in.
Förbereda en reträtt från licensmodellen.
Få ihop en helhet efter alla förvärv.
Få bort vilsenheten i säljorganisationen.
Klara att integrera serverdivisionen från Sun.

Omsättning (miljarder dollar): 30
Antal anställda: 29 000
Börsvärde (miljarder dollar): 133
Börsvärde/anställd (dollar): 4 600 000

Fortsätta behålla sökgreppet och därmed onlineannonser.
Växa på applikationer både för konsument och företag.
Klara att hålla ihop Android.
Klargöra vad köpet av Motorola Mobility innebär.

Omsättning (miljarder dollar): 18
Antal anställda: 53 000
Börsvärde (miljarder dollar): 62
Börsvärde/anställd (dollar): 1 170 000

Behålla greppet mot både Microsoft och Oracle.
Bli en molnspelare.
Fördjupa partnerskap med HP och IBM.
Växa på affärsanalyser.
Bli starkare som plattformsleverantör.

Omsättning (miljarder dollar): 17
Antal anställda: 48 500
Börsvärde (miljarder dollar): 42
Börsvärde/anställd (dollar): 866 000

Få lönsamhet i miljardinvesteringarna i affärsanalyser.
Klara tuffare konkurrens om lagring till datacenter.
Bli starkare som plattformsleverantör.