Men då måste de lämna de gamla mansidealen, enligt mansforskaren Michael Kimmel.

För kvinnor har de senaste 30-40 åren inneburit en revolution och det är kvinnor som har drivit den.De har på allvar kommit ut i yrkeslivet och skaffat sig en identitet utanför hemmet.

De har insett att de inte måste välja mellan familj och arbete utan kan få båda.

Enligt Michael Kimmel har skillnaden mellan könen blivit synlig och diskussionen har gjort att både män och kvinnor vet att vilket kön de tillhör är en del av deras identitet.

Dessutom har kvinnors syn på sexualitet ändrats och de har lärt sig att ta för sig mer även inom detta område, menar han.

– Men vad har hänt med männen under den här tiden? Inte särskilt mycket. Världen är väldigt annorlunda nu och de flesta män har både kvinnliga kollegor och chefer. Men när man frågar män vad det innebär att vara man så är svaret det samma som för 30-40 år sedan.

Olyckliga män
Michael Kimmel forskar kring män, maskulinitet och relationen mellan män och kvinnor, vid State University of New York.

Han hävdar att många män har en föreställning om att en "riktig man" inte ska göra något som är feminint, att han ska dundra fram och vara stor, stark och framgångsrik.

Helst ska han också våga ta stora risker.

Många män i toppositioner arbetar 80-timmar per vecka och tillbringar väldigt lite tid med familj och vänner. Men många vill komma ur det här och letar efter ett sätt att tillbringa mer tid med familjen, enligt Kimmel.

– Många män är olyckliga i sitt arbetsliv och söker efter något annat. De vill ha ut mer av livet än att ägna massor av tid åt ett jobb som inte betyder särskilt mycket för dem.

Lågkonjunkturen har också påverkat jämställdheten och mäns självkänsla, enligt Kimmel. I dag känner sig allt färre män som de där stora kraftfulla framgångsrika männen.

– Och om det då dessutom dyker upp kvinnor som är framgångsrika så känner många män att de fråntas något som är deras – som de anser sig ha rätt till.

Vinst för alla
I den här situationen anser Michael Kimmel att fler män skulle tjäna på att tänka ett varv till och sätta sig över den allmänna uppfattningen om att män förlorar sin manlighet när de "misslyckas" i karriären och att kvinnor förlorar sin kvinnlighet när de är framgångsrika.

– Många män har en föreställning om att när kvinnor vinner något så förlorar männen på det. Men så är det inte. Kvinnornas förändring och vilja att göra karriär gynnar männen.

Michael Kimmel tycker att det egentligen är konstigt att inte fler män stödjer jämställdheten. Han tycker att fler män borde se möjligheterna med att släppa fram kvinnor som vill ta ett kliv uppåt i karriären.

Kvinnlig chef att föredra
En kvinna i toppen gynnar män eftersom de oftare accepterar att män är föräldralediga och ägnar mer tid åt sin familj.

Det ger mannen den chans som många egentligen drömmer om – att jobba mindre och ägna mer tid åt sin familj och sina vänner. Jämställdhet är inte ett nollsummespel utan en situation där både män och kvinnor är vinnare. Får kvinnor en chans att göra det de vill ger det män möjligheten att leva det liv de vill.

Men om kvinnor ska kunna ha ett toppjobb måste män ändra sin attityd och sitt beteende och dela hushållsarbetet med sina arbetande fruar.

Mer tid med barnen
Här behövs det att de satsar mer kvantitetstid och inte kvalitetstid, anser Kimmel.

– Det är när man ägnar mer tid åt familjen – även när det gäller tråkiga rutinuppgifter – som man blir en bra far och make. Det är det enda sättet, säger han.

Fakta

  • Det är bättre för barnen.
  • Frun blir nöjdare och friskare.
  • Mannen blir friskare och nöjdare.
  • Mer sex när både tillfälle och motiv ges.