Patentstriden mellan Apple och Samsung hettade till under måndagen, då företagen möttes i en distiktsdomstol i holländska Haag. Företagen rök ihop ordentligt om Samsungs rätt till fyra patent i sina mobiltelefoner och plattor.

Patenten gäller metoder för att ansluta och hantera överföring till och från mobila basstationer vid uppkoppling av smarttelefoner eller plattor. Uppkopplingen sker genom ett antal standarder, däribland 3g.

Normalt hanteras rättighetsfrågor kring sådana standarder via så kallade Frand-avtal, som står för Fair, Reasonable, and Non-discriminatory. Tvisten under måndagen handlade om den juridiska statusen för Samsungs patent.

Under dagen framförde båda företagen argument för sina respektive ståndpunkter och försökte övertyga domstolen om att just det egna företaget hade rätt.

Samsung vill att Apple betalar licensavgift för att få använda patenten ifråga och att domstolen ska utfärda ett förbud mot import och försäljning av Apples Iphone 3gs, Iphone 4, Ipad, Ipad 2 och kommande produkter tills licenserna finns på plats.

Samsung menar att företaget har försökt förhandla fram ett avtal med Apple, men anklagar sin konkurrent för att ha saboterat de förhandlingarna. Det uppger IDG News, som hade en korrespondent på plats i domstolen.

Apple, å andra sidan, gjorde sitt bästa för att underminera både värdet och giltigheten i Samsungs patent. Enligt Apple har Samsung inte velat acceptera ett Frand-avtal mellan de två bolagen. Därför anser företaget att domstolen inte har skäl att bestraffa Apple med säljförbud, åtminstone inte under den tid som de två företagen befinner sig i förhandlingar.

Domaren i målet ska lämna ett utlåtande i fallet den 14 oktober, enligt en taleskvinna för domstolen.

Fakta

Patentbråket mellan Apple och Samsung pågår just nu i 23 länder, i såväl Asien, som Europa och Nordamerika.

Striden trappades upp för en månad sedan, då Apple lyckades få igenom ett beslut om säljförbud för Samsungs Galaxy-telefon i Europa.

Samsung betraktade ändå det domslutet som en seger, eftersom det framför allt är relaterat till fotohanteringen i telefonerna och inte designfrågor.