För fyra år sedan gick ett antal experter från den svenska upphovsrättsorganisationen Stim ihop med brittiska PRS for Music och bildade det gemensamma teknikbolaget ICE, International Copyright Enterprise, med huvudkontor i Alvik utanför Stockholm. Ett av målen var att utveckla en avancerad databas för hantering av musikrättigheter.

Ett par år senare uppmärksammades frågan internationellt. År 2009 gav EU-kommissionen aktörer inom musikindustrin i uppdrag att undersöka möjligheterna att bygga en global musikdatabas, där all världens rättigheter kunde hanteras gemensamt. Som ett svar på detta har ICE fått uppdraget att stå för den teknik som ska driva databasen GRD, Global Repertoire Database.

När systemet är färdigt ska det kunna hantera all världens musikrättigheter. Det blir alltså till Alvik jättar som EMI, Universal, Apple och Google vänder sig för att kolla upp vem som äger rättigheterna till ett visst musikstycke, och därmed ska kompenseras för dess användning.

– En gemensam databas innebär radikala förenklingar för företag som vill distribuera musik över internet och gör det lättare att kompensera dem som skapat musiken, säger Susanne Bodin, kommunikationschef på upphovsrättsorganisationen Stim.

Hon berättar vidare att ett 20-tal tunga aktörer inom den internationella musikbranschen snart inleder en studie kring hur arbetet med databasen ska gå till. Exakt när databasen tas i bruk beror på vilka frågor och synpunkter som dyker upp i det arbetet.

Bland de företag som ingår i arbetsgruppen för GRD märks EMI, Universal, Apple, Google och Omnifone. Här finns även företrädare för European Composer and Songwriter Alliance (Ecsa), International Confederation of Music Publishers (ICMP), International Confederation of Societies of Composers and Authors (Cisac) samt Stims motsvarigheter i Storbritannien och Frankrike: PRS for Music och Sacem.