1963 insåg man på IBM att 80 procent av en dators tid gick åt till att köra högst 20 procent av koden.
Det är en mycket generell lag där till exempel 20 procent av komponenterna står för 80 procent av kostnaderna, och så vidare. Dock bör man komma ihåg att det är snedfördelningen som är viktig, inte alltid just 80-20.

Paretos samband gäller även för sådant som förmögenhetsfördelningen i ett land.

Bengt-Arne Vedin
innovationsforskare och framtidstänkare

Du hittar alla debattartiklarna i Våra okända lagar på computersweden.se/special/okandalagar/