Tidigare i år begärde Försvarsmaktens informationsdirektör att myndighetens internrevision skulle granska informationsstabens upphandlingar. Ett första resultat kom i juni, då internrevisionen kritiserade upphandlingen av en mediebyrå, ett ärende som gått vidare till riksenheten mot korruption.

Nu kommer ny kritik – om en it-upphandling utförd av informationsdirektör Erik Lagersten själv.

Erik Lagersten har tecknat leasingavtal för 126 stycken Ipad, som ska användas i Försvarsmaktens rekryteringsarbete, med leverantören Concept Store Sweden. Det uppger tidningen Resumé. Värdet på avtalet är drygt en miljon kronor. Avtalet gjordes i strid med upphandlingsreglerna, menar internrevisionen.

På sin blogg skriver Erik Lagersten att felet berott på "olycklig kombination av dålig kännedom om gällande auktorisations- och upphandlingsbestämmelser och ambitionen att skapa förutsättningar för en framgångsrik rekrytering under skarp tidspress", men att det inte skulle ha varit medvetet att kringgå regelverket.

Han har nu bett att frågan prövas av Försvarsmaktens personalansvarsnämnd för att se om fel har begåtts och om han i det specifika ärendet hade rätt att teckna avtal.

I väntan på nämndens utlåtande meddelar Försvarsmaktens generaldirektör Ulf Bengtsson att försvarledningen inte förlorat förtroendet för Erik Lagersten.

– Jag och överbefälhavaren har fortsatt förtroende för informationsdirektören. Hans ambition har varit att skapa förutsättningar för en framgångsrik rekrytering och han har inte medvetet kringgått regelverk, säger Ulf Bengtsson i en skriftlig kommentar på Försvarsmaktens hemsida.