Tony Söderlund, it-chef på Salems kommun, tror inte att det blir några problem att mejsla fram de avtalsjusteringar som Datainspektionen kräver.

Men han ställer sig frågande till kritiken om att Salem saknar tillräckliga avtalsgarantier för att Google inte använder kommunens data till andra ändamål än vad man kommit överens om.

– Det är inte riktigt den uppfattning vi har. Avtalet vi har innebär att Google inte kan göra något med våra data utan att vi informerats och fattat beslut om att det är okej, säger Tony Söderlund.

Kan du med full säkerhet säga var Google bearbetar Salems data någonstans?

– Det mesta körs i USA. Men sedan väntar vi ivrigt på att Googles nya datacenter i Finland ska bli klart. Då kan vi flytta dit den bearbetning som i dag ligger hos Google i USA, säger Tony Söder-lund.