På Jensen Education, som driver en yrkeshögskola, är det full fart. Projektledaren Klara Gustafsson har inte haft några problem alls med att hitta praktikplatser till de elever som studerar webbutveckling.

Det hon oroar sig mest för är att arbetsgivarna rycker i eleverna innan de tagit examen.

Utbildningen är på 1,5 år. För närvarande är två klasser i gång. En startade i fjol och en nu i augusti. Av de 25 i klassen som snart går ut är bara 21 kvar.

– Jämfört med klassen som började 2008 är det fler som får jobb eller startar eget nu, säger Klara Gustafsson.

Hon berättar att det har varit enkelt att hitta praktikplats till de elever som går ut vid årsskiftet. Arbetsgivarna har varit mer aktiva med att erbjuda platser.

Rekryterings- och konsultföretaget Elan IT bekräftar den utvecklingen.

– Det är full fart över hela linjen vad gäller utveckling. För webbutveckling märker vi att lönerna trissas upp just nu, säger Ulrika Wörding, rekryterings- och marknadschef på Elan IT.

Även rekryteringsprocessen ser annorlunda ut.

– Arbetsgivarna efterfrågar arbetsprover oftare, vilket känns som ett tecken på mognad. De vet vad de vill ha och kan skilja på bra och dåligt.

Martin Edenström är marknadschef på Nansen som skapar webblösningar åt sina kunder. Han berättar om ett ”aldrig sinande behov sedan 2007” av att rekrytera webbutvecklare. Under tiden har kravbilden förändrats.

– Från tyngre jobb på baksidan av systemen till mer fokus på framsidan.

Mer kraft läggs alltså på användargränssnitt och andra användarnära lösningar. Det beror till stor del på att serverdelarna av lösningarna är mer standardiserade, vilket gör att man kan lägga mer tid på de delar av webblösningarna som syns för användarna. Vad gäller teknikområden innebär det fokus på tekniker som html, Javascript och Ajax.

För it-chefer som behöver rekrytera webbutvecklare kan just yrkeshögskolor var ett plats att leta på. Ett första steg är att erbjuda praktikplatser.

– Webbutvecklare som har användargränssnitt som specialitet är inget man har utbildat historiskt på Chalmers, KTH eller universitet, säger Martin Edenström.

Fakta

• Webben blir en allt viktigare kanal för att nå kunder. Då blir det avgörande att skapa genomtänkta lösningar, vilket kräver mer satsning på utveckling.

• De servernära delarna av webblösningarna blir mer standardiserade, vilket gör det möjligt att satsa mer på de användarnära delarna. Det kräver ny kompetens.

• Det finns förhoppningar om att smarta lösningar för webben även ska kunna användas för mobila enheter. Det ger dubbla skäl att satsa på webbutveckling.

• Verktyg för innehållshantering, så kallade cms (content management system). Intresset gäller främst Episerver, men även lösningar från Microsoft och öppna alternativ som Drupal.

• Traditionella webbtekniker som html, css och Javascript. Inte minst den ökande användningen av html5 väcker intresse. Även Ajax är populärt.

• Dotnet och Java. De traditionella miljöerna används ofta för servernära delar av webblösningar, men även för användarnära delar.