EU-kommissionen ombeds starta om den utdragna processen om patenträtten i EU. Det är innebörden av en omröstning i EU-parlamentet igår. Det innebär också att ett liggande förslag, som av många uppfattas som patentvänligt, avvisas. Goda nyheter för patentmotståndarna, således.

- Det kan vi vara helt på det klara med. Den här omstarten är positiv för motståndarna och uppfattas som negativ av förespråkarna, säger Christian Engström, talesman för FFII, Föreningen för en fri informationsinfrastruktur, en organisation som arbetar mot mjukvarupatent.

Frågan om patent kan nu ta flera riktningar. Kommissionen kan välja att följa parlamentets uppmaning, och att inte presentera något nytt förslag. Det skulle innebära att patentbeslut fortsätter att fattas på nationell nivå, utan ett EU-konstituerande. Parlamentet får också en chans att genomlysa ursprungsförslaget från kommissionen, som EUs ministerråd antagit, och som kritiserats för att inte ha tagit till sig kritik från parlamentet då förslaget gick ut på remiss. Bedömare räknar med att hela patentprocessen nu fördröjs med mellan fyra och sex månader.

- Försöket att mygla igenom mjukvarupatenten har misslyckats, det som återstår nu är seriös och vettig debatt. De som vill ha patent får berätta det så ska vi berätta varför vi inte vill ha det så får vi se hur det går, säger Christian Engström.