Den förmånligare förmånsbeskattningen av hem-pc:n har varit lite av en helig ko. De kritiska rösterna har varit få. Men den var dyr, slår IT-kommissionen fast i en rapport överlämnad till regeringen.

Totalt har 850 000 hem-pc levererats mellan den 1 januari 1998 och den 31 december 2001. 100 000 av dem har ersatt tidigare hem-pc och 375 000 hade redan en pc. Med andra ord är det 375 000 som fått sin första dator tack vare reformen. Om man räknar in de andra personerna i hushållet räknar kommissionen att cirka 1 miljon människor fått del av en ny dator.

Höginkomsttagare vinnare
Men det har kostat. Närmare bestämt cirka 3,9 miljarder kronor i förlorade skatteintäkter. Dessutom har de grupper som IT-strategin två år före startskottet för hem-pc-reformen pekat ut som förlorare - arbetslösa, vikarier och pensionärer - hamnat utanför.

Systemet har varit mer förmånligt för höginkomsttagare än för låginkomsttagare, friska än för sjuka. Slutsatsen enligt kommissionen är att IT-strategins mål bara delvis har uppnåtts till relativt höga kostnader och att flera av de prioriterade grupperna inte har nåtts av systemet.

Moderaterna är ganska ljumt inställda till reformen.

- Jag är inte säker på att det är den bästa satsningen för 4 miljarder, men jämfört med andra liknande upplägg är den inte katastrofdålig, säger Per Bill, moderat riksdagsman och partiets talesman i IT-frågor.

Flexiblare system
För att skapa ett flexiblare system för den anställde förordar partiet ett generellt skatteavdrag som den enskilde kan göra för det som klassas som arbetsredskap. Kommer partiet i regeringsställning efter valet är partiet berett att se över systemet. Socialdemokraterna ser också problemet med grupperna som fallit utanför, men ett individuellt skatteavdrag skulle bli dyrare.

- Det är en sympatisk tanke, men man måste ha en finansieringsmodell för det. Men det förs diskussioner, säger Gun Eriksson, statssekreterare under näringsminister Björn Rosengren.

Liten summa
David Larsson, vd på analysföretaget IT-Research, anser att de 4 miljarderna är en liten summa i sammanhanget.

- När företag köper IT-utrustning talar man om en investering, men när staten gör samma sak kallas det kostnad. Det förstår inte jag. Alla tjänar på systemet. Det ökar kunskapen i samhället.

Däremot håller han med om att det ur fördelningspolitisk synvinkel inte är den bästa lösningen.

- Men det har visat sig att systemet är enkelt att administrera för företagen.

IT-kommissionens rapport visar att de som fått del av reformen överlag är mycket positiva. 71 procent av dem som har personaldator anser att deras datorkunskap har förbättrats, 54 procent anser att den ökade datorkunskapen är mycket eller ganska viktig för arbetet. Av arbetsgivarna uppger 74 procent att reformen ökat personalens datakompetens och 57 procent anser att personaldatorsatsningen haft mycket eller ganska stor nytta för företaget.

- Att så många lärt sig att handha en dator är positivt, säger Per Bill.

- Med det i åtanke är de 4 miljarderna en god investering, säger Gun Eriksson.

Två hypoteser
Men frågan är hur många fler datorer som sålts tack vare reformen. IT-kommissionen bollar med två hypoteser. Enligt den ena blev nettoeffekten noll. 15 procent, eller 112 500 av de 750 000 som köpte en hem-pc, skulle inte ha köpt en dator, enligt modellen. Men de hade ersatts av köpare inom andra samhällskategorier.

Enligt den andra hypotesen, lågalternativet, har 187 500 fler datorer sålts. Det skulle alltså för IT-branschens del innebära merintäkter på mellan 0 och cirka 3 miljarder kronor beroende på val av hypotes.

- Min bedömning är att utvecklingen inte skulle ha gått så fort utan reformen, säger Gun Eriksson.

- Att det sålts fler datorer kan man utgå från, säger Bo Bäckeström på IT-kommissionen.

- Med hjälp av reformen har det gått snabbare att få upp en kritisk massa. Men visst har det sålts fler datorer, säger David Larsson.

Läs också CS artikel om att hem-pc-reformen skapat få nya jobb.

Fakta

  • 1997 beslöt riksdagen att inte förmånsbeskatta datorutrustning hos anställda som arbetsgivaren köpt åt de anställda. Om förmånen riktade sig till alla anställda skulle den normala beskattningen av förmåner inte gälla.
  • Före dess hade LO erbjudit sina medlemmar att köpa ett datorpaket. Genom att pressa priser fick LO ned priset med 2 000 till 3 000 kronor per paket. TCO lanserade en snarlik lösning.
  • Enligt Bo Bäckeström på IT-kommissionen är det felaktigt att inkludera det bruttolöneavdrag som många företag gör i reformen. Reformen gäller bara förmånsbeskattningen. Bruttolöneavdraget är frivilligt.